Recept 3: Na politické podnikání kontrolou šifrovaných telefonů

Využívání šifrovaných telefonů poskytuje kmotrům a zkorumpovaným politikům možnost pohybovat se zcela mimo právo. To vede ke zneužívání demokratických procesů. Občan je proti takovým prostředkům zcela bez ochrany, neboť nemůže kontrolovat činnost zástupců, které si zvolil. Chytrá pravidla by proto měla omezit používání šifrovaných telefonů a prostředky anonymní komunikace u politiků a jiných veřejných činitelů.* 

Co by měl obsahovat chytrý zákon o šifrovaných telefonech a anonymní komunikaci politiků?

 • Politici nesmí používat šifrované telefony ani prostředky anonymní komunikace.
 • Výjimku ze zákazu používání šifrovaných telefonů mají vybraní veřejní činitelé, kteří jsou uvedeni na zvláštním seznamu a kteří jsou odpovědni za zajištění základních funkcí státu.
 • Politik, který by nebyl uveden na zvláštním seznamu politiků, kteří by měli dovoleno používat šifrované telefony, by mohl mít například přiděleny dva standardní mobilní telefony, jeden pro osobní, druhý pro pracovní komunikaci. Jiné telefony by nesměl během výkonu funkce používat.
 • Politik by mohl mít navíc přidělenu jeden pracovní email a profil na sociálních sítích, obojí se svým jménem.
 • Veřejní činitelé by nesměli používat anonymní emaily nebo si vyměňovat informace prostřednictvím internetového telefonování či anonymních profilů na sociálních sítích. Veškerá pracovní komunikace politiků (veřejných činitelů) by měla probíhat pouze z jasně identifikovatelných zdrojů (emailové schránky, profily na sociálních sítích, účty internetové telefonní komunikace) a měla by obsahovat vždy jméno a příjmení politika s dovětkem, že jde o veřejného činitele.
 • Jestliže by politik použil ke komunikaci šifrovaný telefon či anonymní formu komunikace, dopustil by se přestupku nebo trestného činu.
 • Politik by měl mít ohlašovací povinnost, pokud by se dozvěděl, že jiný politik neoprávněně používá šifrovaný telefon nebo anonymní komunikaci.

* Anonymní komunikace je jakýkoli způsob komunikace, kde mohou osoby komunikovat prostřednictvím  fiktivních či neosobních schránek, profilů či účtů. Příkladem mohou být anonymní emailové schránky (xyz123@email.cz), fiktivní či falešné profily na sociálních sítích (například na Facebooku) nebo účty internetové komunikace (například na skypu). Budou-li totiž kmotr a ministr například komunikovat přes anonymní profily na skypu, nemusí se vůbec bát odhalení, neboť obsah jejich komunikace bude jen obtížně zjistitelný. Krom toho, i kdyby tuto anonymní komunikaci někdo dohledal, nebude snadné prokázat, že šlo o komunikaci mezi právě těmito dvěma osobami, neboť tato komunikace nebude přičitatelná konkrétním osobám)

Aktuality

Kde politici berou na drahé domy? Tým analytiků bude vyšetřovat záhadná zbohatnutí, Ihned.cz, 27/5/2015, Luboš Kreč, http://archiv.ihned.cz/c1-64070560-kde-politici-berou-na-drahe-domy-tym-analytiku-bude-vysetrovat-zahadna-zbohatnuti

Jasná pravidla kontroly majetku, Ihned.cz, 21/5/2015, David Klimeš,http://archiv.ihned.cz/c1-64041020-jasna-pravidla-kontroly-majetku

Střet zájmů: Bude Pelikán kontrolovat majetkové poměry policistů?, Ceska-justice.cz, 10/5/2015, tra, http://www.ceska-justice.cz/2015/05/stret-zajmu-bude-pelikan-kontrolovat-majetkove-pomery-policistu/

Úřad vyšetřuje Mynáře. Hrozí pokutou za nepřiznání majetku, Aktualne.cz, 26/4/2015, Radek Nohl, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/urad-vysetruje-mynare-kvuli-tajenemu-majetku-hrozi-pokutou/r~2ceca378ea7711e4a66e0025900fea04/

Ochránci dat napsali Mynářovi: Svůj plat můžete zveřejnit, Aktualne.cz, 10/4/2015, Marek Pokorný, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/kancler-mynar-muze-svuj-plat-zverejnit-vzkazali-ochranci-da/r~a073f32edf8111e488b0002590604f2e/

Pro více aktualit klikněte zde.

Otázky a odpovědi o šifrovaných telefonech a anonymní komunikaci u politiků a jiných veřejných činitelů

Jsou šifrované telefony skutečnými viníky korupce? Není spíše problém v lidech, kteří šifrované telefony používají k nekalým účelům?

Stejně jako nelze na jednu stranu tvrdit, že šifrované telefony jsou jedinou příčinou korupce, tak nelze na druhou stranu podsouvat, že šifrované telefony nijak ke korupci nepřispívají. Šifrované telefony jsou jedním z faktorů zvyšujících korupci a vzhledem k jejich snadné dostupnosti a účinnosti faktorem důležitým. Jsou-li tyto telefony povolené a snadno dostupné, řada politiků a politických podnikatelů využije příležitosti, kterou poskytují, a korupce bude tedy více.

Další otázky a odpovědi

Chcete vědět více o šifrovaných telefonech a anonymní komunikaci u politiků a jiných veřejných činitelů?

Principy a prostředky politického podnikání

Účel politického podnikání. Účelem politického podnikání je „(i) získat nebo udržet si vliv na klíčových rozhodovacích postech, (ii) vytipovávat možné zdroje financování, (iii) vymyslet vždy nejméně nápadný a právně nenapadnutelný způsob vyvedení peněz do soukromých subjektů, (iv) část prostředků si rozdělit a část použít na financování kampaní politických stran, aby byl zajištěn bod (i), (v) ve zbylém čase vykonávat pokud možno obstojně i ostatní politickou, úřednickou nebo „státně-firemní“ agendu, aby to všechno nebylo až příliš nápadné.“[i]

Koncepční rozdíl mezi legitimním lobbingem a politickým podnikáním. Lobbing spočívá v přesvědčování zvolených zástupců, že vybraný problém by se měl řešit určitým způsobem, který je v zájmu všech či určité skupiny lidí.  Zvolený zástupce je přesvědčován silou argumentů, nikoli výší úplatku. Politické podnikání naopak spočívá v přesvědčování pomocí úplatků a osobních zvýhodnění pro zvoleného zástupce, který o určité věci rozhoduje nebo rozhodování může ovlivnit. Věcné argumenty či prospěch společnosti nehrají při špinavém korupčním lobbingu roli.

Aktéři. „V České republice působí na celostátní, regionální i obecní úrovni většinou jedna nebo několik klientelistických sítí, jejichž součástí jsou politici, šéfové státních či obecních firem, úředníci, policisté, státní zástupci, soukromí advokáti a podnikatelé. Podle znalců terénu z řad investigativních novinářů a vysokých úředníků se největší zákulisní hráči vzájemně respektují, na největších „projektech“ pravděpodobně i spolupracují a čas od času (před volbami nebo stranickými primárkami) spolu soupeří, aby na příští období posílili svůj vliv na úkor ostatních.“[ii]

Co říká o šifrovaném telefonování zákon?

Zákaz šifrování běžných telefonních hovorů. Podle telekomunikačního zákona se podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dopustí správního deliktu tím, že nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů.[iii] Jinak řečeno, zavede-li právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací při této činnosti kódování, kompresi, šifrování nebo jiný způsob přenosu vedoucí k nesrozumitelnosti přenášených zpráv, je povinna zajistit, aby v koncových bodech pro připojení zařízení byly požadované zprávy a s nimi spojené provozní a lokalizační údaje poskytovány srozumitelným způsobem.[iv]

Dozor Českého telekomunikačního úřadu. Nad dodržováním zákazu šifrování běžných hovorů bdí Český telekomunikační úřad, který podporuje zachování integrity a bezpečnosti veřejných komunikačních sítí.[v]

Příklady používání šifrovaných telefonů

Byznys s šifrovacími telefony prudce roste. Používá je až dva tisíce politiků a podnikatelů. „Dle informací z tisku je v Česku používáno asi dva tisíce šifrovaných telefonů. Politici, veřejní činitelé, kmotři, pochybní podnikatelé, jejich právníci (například kancelář Němec, Bláha & Navrátilová bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce, MSB Legal, dříve Šachta & Partners) atd. Zařizování odposlechů je rovněž byznysem detektivních kanceláří. „Poté, co se objevily odposlechy rozhodčích, prodali jsme řadu telefonů i do českého fotbalu,“ dodává Jiří Schmidt ze společnosti Probin.“[vi]

Dopad aféry Nagyová: Roste zájem o šifrovací telefony. „I když zájem o šifrovací telefony a zajištění bezpečnosti firem a kanceláří proti odposlechům byl dosud na Česko velký, aféra šéfky Nečasovy kanceláře Jany Nagyové [dnes Nečasové] zájem ještě zvýšila, shodují se experti. Prověřovací služby či společnosti, které zajistí šifrované hovory i obranu proti odposlechům, jsou snadno dostupné a nabízejí kvalitní služby na mezinárodní úrovni. Přístroje na odposlech zažívají v Česku zlaté časy, jsou volně ke koupi na trhu a jsou běžně dostupné každému. Obrat se pohybuje v desítkách miliónů. […] Specializované firmy podle přání připraví tuto techniku přímo na míru. Zájem o odposlechy a také o obranné prostředky podle analytiků nechtěně dokládá ale i to, že řada obchodů může probíhat tzv. na hraně, ne-li již za hranou zákonnosti.[vii]

Janoušek s Bémem byli pohodlní, proto pokaždé nevolali šifrovaným mobilem„Při odposleších tajná služba či policie předá žádost na základě soudního příkazu Útvaru zvláštních činností. Ten dostává zaznamenané odposlechy hovorů od operátora. Pokud je ale k hovoru použit speciální šifrovaný mobilní telefon, jehož šifrování jde nad rámec standardů v síti, pak ani operátor nemá kód potřebný k rozluštění komunikace. A nemůže odposlech předat Útvaru zvláštních činností.  Je ale nutné, aby speciální telefony měly k dispozici obě strany hovoru. Pak je komunikace bezpečná. U hardwarových přístrojů stoprocentně, u smartphonů s kryptosoftwarem určitá rizika zůstávají.  Tajná služba by v případě šifrovaných mobilů musela sáhnout spíše k fyzickým odposlechům jednotlivých stran, což už je podstatně složitější a riskantnější záležitost než jednoduché odposlouchávání přes ústřednu operátora.“[viii]

ČEZ nakoupil pro své manažery šifrované telefony. „Elektrárenský gigant ČEZ se rozhodl investovat do ochrany telefonních hovorů svých vrcholných manažerů. Podle deníku Insider společnost zakoupila šifrované přístroje, které znemožňují jakýkoli odposlech. A to od státního aparátu i ze strany soukromých bezpečnostních agentur. Zjištění Insideru oficiálně potvrdil mluvčí společnosti Ladislav Kříž. „Ano, vybraní manažeři už telefony dostávají.“ Na kolik přišel jejich nákup, společnost ČEZ nezveřejnila s argumentem, že tomu brání uzavřená smlouva. „Z hlediska ČEZ i našich obecných nákladů na bezpečnostní opatření v rámci IT a telekomunikačních služeb jde o naprosto minimální položky," dodal mluvčí Kříž. Insider ale připomíná letošní výroční zprávu BIS, v níž tajná služba bez dalších detailů upozorňuje, že energetická firma je mezi těmi společnostmi, které se přes své kontakty ve státní správě snažily ovlivňovat zákony ve svůj prospěch. A také vzpomíná na nedávné zprávy médií, které spojovaly šéfa ČEZ Daniela Beneše s podnikatelem s kmotrovskou pověstí Ivo Rittigem. Po nákupu šifrovaných telefonů je jasné, že prokázat či vyvrátit podobné věci bude pro případné zájemce z tajných služeb či policie zase o kus těžší, píše Insider.[ix]

Starostové vesnic v Beskydech si pořídili šifrované telefony za sedm miliónů.  „Starostové několika obcí na česko-slovenském pomezí si z evropských dotací pořídili telefony se  šifrovacím systémem, který nelze odposlouchávat. Uvedla to Česká televize. Telefony ale buď nepoužívají, nebo se s nimi baví o běžných věcech, které žádné šifrování nepotřebují. Podobně zabezpečený systém nepoužívají ani vrcholní představitelé policie, připomněla ČT. Projekt, který v ČR používá 13 obcí a na Slovensku devět, stál českou stranu sedm miliónů korun.[x]

Může policie či Bezpečnostní informační služba (BIS) šifrované telefony odposlechnout?

Lidé z BIS tlačili na podnikatele, za prolomené šifrování nabízeli peníze „Důstojníci Bezpečnostní informační služby se pokoušeli přesvědčit spolumajitele softwarové firmy, aby zpřístupnila soukromé informace. Firma CircleTech totiž nabízí šifrování telefonních hovorů i SMS a to se BIS nelíbí. Podnikatel hovoří o vydírání. Důstojníci Bezpečnostní a informační služby se se spolumajitelem firmy CircleTech Jiřím Šatánkem sešli několikrát. Vyvíjeli na něj nátlak, chtěli totiž zjišťovat obsah šifrovaných esemesek a hovorů. Tyto služby totiž komplikují bezpečnostním složkám práci. Podnikatel však odmítl zabudovat do softwaru chybu, která by umožnila šifru mobilních telefonů probourat, jak po něm lidé z BIS požadovali.[xi]

Vyzkoušeli jsme šifrované telefonování, které nikdo neodposlechne. „V redakci jsme krátce vyzkoušeli mobilní telefony se speciálním softwarem, který umožňuje šifrovanou komunikaci. Pro běžného uživatele je to nepohodlné a zbytečné. Existují ale lidé, kteří takový způsob komunikace využijí. Telefonování s programem CryptoCult je trochu nezvyklé, ale kdo někdy používal nějaký program pro telefonování po internetu, třeba Skype, dovede si jeho fungování představit. Pro telefonování se používá technologie SIP, volá se tedy přes internet a není to běžný hovor přes GSM síť. Pro šifrovanou komunikaci musí být programem vybavena každá strana, která se hovoru účastní. Program má vlastní jednoduché grafické rozhraní. Uživatel tak snadno pozná, kdy se pohybuje v prostředí kompletně šifrované komunikace a kdy komunikuje běžným způsobem skrze prostředí telefonu. Jeho telefon totiž nejprve navazuje šifrované spojení, pak se na displeji objeví čtyřmístný náhodný klíč. To je pokyn k tomu, že je hovor aktivní. Čtyřmístný klíč má také svůj účel. Je to ochrana proti takzvanému „man in the middle attack“. Protistrana se jím má ohlásit, a pokud klíč souhlasí s klíčem první strany, je vše v pořádku. Pokud ne, je to známka toho, že se do komunikace někdo naboural.[xii]

Rozluštit naše kódované volání by trvalo sto nonilionů let, tvrdí firma. „Na trhu existuje několik typů šifrovaných telefonů. Mezi nejrozšířenější patří francouzské Sagemy, které stojí přes 100 000 korun za kus. Druhou variantou je šifrovací software, který si zákazníci nechají nahrát do svého telefonu. Česká firma CircleTech nabízí svůj produkt pro přístroje s operačním systémem Symbian. Software pro jeden přístroj stojí na dva roky provozu 84 000 korun. Firma v nejbližší době plánuje software i pro operační systém Android. Software neslouží jen pro šifrovanou hlasovou komunikaci, ale i pro posílání textových zpráv a třeba i pro sdílení záznamů v kalendáři. Jejich počet neustále roste a v poslední době se prodej výrazně zrychlil. Před lety firmě paradoxně udělala dobrou reklamu aféra, kdy se na její provozovatele snažila tlačit BIS, aby do svého programu pro ni zřídila zadní vrátka.[xiii]

Lídr českého byznysu v šifrování hovorů: Bývalý pankáč, který nesnáší cyklisty. „V životě jsem neznal tolik ptáků jako dnes,“ popisuje Šatánek. Každý uživatel šifrovaného telefonu má přezdívku a podle tradice „tady orel“ jde obvykle o ptáky. I proto jej pobavilo, když Pavel Bém oslovoval v telefonu Romana Janouška kolibříku. Politici jsou čím dál paranoidnější, bojí se odposlechů i sledování. Před rokem a půl si nahrál a zveřejnil, jak jej agenti BIS nutili ke spolupráci. Chtěli, aby jim umožnil odposlouchávat i šifrované telefony. Případ se sice dosud prověřuje, událost mu ale prakticky znemožnila získání bezpečnostní prověrky, a tedy i přístup ke státním zakázkám.“„BIS i policie odposlouchává kdekoho a pak běhají po Praze a prodají to tomu, kdo dá víc,“ kritizuje razantně. Šatánek samozřejmě tuší, jaké obchody se jeho telefony domlouvají. Říká ale, že prodává meče a už neřeší, zda si je někdo pověsí nad krb nebo s nimi zabije tchýni.“[xiv]


[i] Kraus L., Fadrný, M., Zásady reformy regulace lobbingu, Sociologický ústav AV ČR – Ekologický právní servis, str. 2, http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/zasady_reformy_regulace_lobbingu_eps_soc_ustav.pdf

[ii] Kraus L., Fadrný, M., Zásady reformy regulace lobbingu, Sociologický ústav AV ČR – Ekologický právní servis, str. 2, http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/zasady_reformy_regulace_lobbingu_eps_soc_ustav.pdf

[iii] § 118, odst. 14, písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích.

[iv] § 97, odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích.

[v] § 5, odst. 3, písm. f) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích.

[vi] Byznys s šifrovacími telefony prudce roste. Používá je až dva tisíce politiků a podnikatelů, Roman Šitner, 10.5.2012, informační server iHNED.cz, 10. května 2012, http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-55751550-byznys-s-sifrovacimi-telefony-prudce-roste-pouziva-je-az-dva-tisice-politiku-a-podnikatelu

[vii] Dopad aféry Nagyová: Roste zájem o šifrovací telefony, Jiří Vavroň, 20. června 2013, informační server novinky.cz, http://www.novinky.cz/domaci/305401-dopad-afery-nagyova-roste-zajem-o-sifrovaci-telefony.html

[viii] Janoušek s Bémem byli pohodlní, proto pokaždé nevolali šifrovaným mobilem, Luděk Vokáč, Jan Matura, informační server iDNES.cz, 24. března 2012, http://mobil.idnes.cz/janousek-a-bem-sifrovany-telefon-dox-/mob_tech.aspx?c=A120323_151520_mob_tech_vok

[ix] ČEZ nakoupil pro své manažery šifrované telefony, Sabina Slonková, 5. září 2012, informační server Aktuálně.cz, http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=756382

[x] Starostové vesnic v Beskydech si pořídili šifrované telefony za sedm miliónů, informační server Novinky.cz, 25. listopadu 2012, http://www.novinky.cz/domaci/251655-starostove-vesnic-v-beskydech-si-poridili-sifrovane-telefony-za-sedm-milionu.html

[xi] Lidé z BIS tlačili na podnikatele, za prolomené šifrování nabízeli peníze, Jaroslav Kmenta, informační server iDNES.cz, 12. září 2010, http://zpravy.idnes.cz/lide-z-bis-tlacili-na-podnikatele-za-prolomene-sifrovani-nabizeli-penize-14p-/domaci.aspx?c=A100912_210704_domaci_mad

[xii] Vyzkoušeli jsme šifrované telefonování, které nikdo neodposlechne, Luděk Vokáč, informační server iDNES, 13. září 2010, http://mobil.idnes.cz/vyzkouseli-jsme-sifrovane-telefonovani-ktere-nikdo-neodposlechne-1f0-/mob_tech.aspx?c=A100912_161500_mob_tech_vok

[xiii] Rozluštit naše kódované volání by trvalo sto nonilionů let, tvrdí firma, Luděk Vokáč, Jan Matura, informační server iDNES, 10. května 2012, http://mobil.idnes.cz/sifrovane-volani-0el/mob_tech.aspx?c=A120509_182415_mob_tech_jm

[xiv] Lídr českého byznysu v šifrování hovorů: Bývalý pankáč, který nesnáší cyklisty, Roman Šitner, informační server IHNED, 10. května 2012, http://byznys.ihned.cz/lide/c1-55755430-lidr-ceskeho-byznysu-v-sifrovani-hovoru-byvaly-pankac-ktery-nesnasi-cyklisty

 

 

< Předchozí recept Následující recept >

DiskuzeSouvisející

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

 1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

 2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

 3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

 4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

 5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

   

Zobrazit více aktualit...