Kolik je v Česku korupce?

Zeptáte-li se kohokoli na ulici, v televizním pořadu nebo v odborném dotazníku, co je současným největším problémem České republiky, dostane se vám téměř stejné odpovědi: velká míra korupce. Jestliže podle názorů obyčejných lidí i odborníků je korupce v Česku hodně, nelze se nezeptat, zda toto „hodně“ lze nějak hodnověrně změřit. Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku ovšem není snadné najít stejně jednoduchou odpověď.

„Tvrdá data“ o korupci nejsou

Český statistický úřad nerozesílá každý rok formuláře s otázkami typu: „Kolik rozdala letos vaše firma na úplatcích? (zaokrouhlete na celé koruny směrem nahoru)“, „Které veřejné činitele či instituce vaše firma nejvíce uplácela? (vyjmenujte)“, „V jaké formě vaše firma úplatky vyplácela? (hotovost – bankovní převod – anonymní listinné akcie – jiné – popište konkrétně které)“. Proběhne-li někde lidově zvané „korupční řízení“, jeho účastníci sotva obdrží potvrzení s kulatým razítkem a dovětkem, že „smlouva byla uzavřena na základě předání úplatku ve výši X milionů Kč.“

Statistici rovněž nemohou pro sběr dat a důkazů o korupci používat prostředky operativního vyšetřování jako například telefonní odposlechy. Kromě počtu odsouzených případů za korupci, které však podle všeho tvoří jen příslovečnou špičku ledovce, úředně potvrzené důkazy o korupci není možné získat.

Co říkají o korupci „měkká data“?

Není-li možné sehnat o korupci „tvrdá data“, je třeba zjistit, co říkají o úrovni korupce tzv. měkká data. Můžeme-li tvrdá data obrazně označit jako přímé důkazy o korupci, měkká data lze nazvat nepřímými důkazy o korupci. Měkkými daty o korupci jsou především údaje o vnímání korupce občany a podnikateli jednotlivých zemí. Větší množství nepřímých důkazů o korupci může být ekvivalentem přímého důkazu existence korupce.

V posledním hodnocení vnímání korupce prováděném každoročně nevládní organizací Transparency International za rok 2012 se Česká republika umístila na 54. – 57. místě společně s Litvou, Malajsií a Tureckem. Provedeme-li srovnání se státy, kterým bychom se chtěli rovnat, jako je Nizozemí (9. – 10. místo), Německo (13. místo) nebo Rakousko (25. místo), je vidět, že výrazně zaostáváme. V žebříčcích vnímání korupce je Česká republika hodnocena podstatně hůře než vyspělé západní státy.

Jiným typem relevantních měkkých dat o korupci je globální zpráva o  konkurenceschopnosti zpracovávaná každoročně Světovým ekonomickým fórem. Podle této zprávy za rok 2012 zaujímá Česká republika v oblastech plýtvání s veřejnými prostředky a netransparentnosti rozhodování úředníků o veřejných penězích 124., resp. 123. místo z celkového počtu 142 hodnocených zemí.

Podle jiné zprávy o konkurenceschopnosti pro rok 2013 připravené švýcarským Mezinárodním institutem pro rozvoj managementu klesla Česká republika již počtvrté za sebou, tentokrát z 33. místa na 35. za Litvu, Polsko, Thajsko, Mexiko či Kazachstán. Klíčovými faktory tohoto ne právě lichotivého hodnocení jsou opět korupce a nekvalitní veřejná správa.

Co dokazují „měkká data“?

Výzkumy Abigail Barrové, profesorky na Oxfordské univerzitě, a Danily Serraové, profesorky na Floridské státní univerzitě, potvrdily, že u osob pocházejících ze států, kde je korupce rozšířená, lze (i v cizím prostředí) pozorovat vyšší náchylnost ke korupčnímu jednání než u osob ze států, kde je korupce ojedinělá. Jejich výzkumy rovněž zjistily, že korupce není „vrozená“, ale že je určována prostředím, ve kterém se lidé pohybují: žijí-li osoby z korupcí zasažených zemí déle v nekorupčním prostředí, jejich náchylnost ke korupci postupně klesá.

Shrneme-li uvedená data a závěry, je odpověď na otázku, kolik je v České republice korupce, následující: chceme-li se rovnat vyspělým zemím, pak je u nás korupce hodně. Naopak chceme-li se v korupci rovnat zemím rozvojového světa, pak je vše v pořádku, s korupcí nemusíme dělat nic a můžeme ji nechat nadále bobtnat.Aktuality

Může přijít korupce jak ve FIFA, varuje Kubíček český fotbal, Aktualne.cz, 5/6/2015, Luděk Mádl, http://sport.aktualne.cz/muze-prijit-korupce-jak-ve-fifa-varuje-kubicek-cesky-fotbal/r~edeaf8ea0ae811e5a43f002590604f2e/

Ryba smrdí od (Blatterovy) hlavy. České kapříky nevyjímaje, Aktualne.cz, 28/5/2015, Sportbar, http://blog.aktualne.cz/blogy/sportbar.php?itemid=25310

Jak se sestavují a co nám říkají žebříčky konkurenceschopnosti?, Ihned.cz, 27/5/2015, Vilém Semerák, http://semerak.blog.ihned.cz/c1-64076840-jak-se-sestavuji-a-co-nam-rikaji-zebricky-konkurenceschopnosti

Česko stoupá prestižním žebříčkem ekonomik. Stíhá Japonsko, Aktualne.cz, 27/5/2015, ekonomika, http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesko-stoupa-prestiznim-zebrickem-ekonomik-stiha-japonsko/r~505f1374049c11e581bd0025900fea04/

Korupce je na Ukrajině víceméně nutností, říká poradkyně Bohatá, Ihned.cz, 30/3/2015, Silvie Housková, http://archiv.ihned.cz/c1-63767510-korupce-je-na-ukrajine-vicemene-nutnosti-rika-poradkyne-bohata

Německé firmy dávaly řeckým politikům milionové úplatky, píše deník Bild, Ihned.cz, 23/3/2015, ČTK, eie, http://zahranicni.ihned.cz/c1-63728820-nemecke-firmy-pry-v-recku-platily-milionove-uplatky-aby-si-pojistily-zakazky

Vysokorychlostní železnice v Itálii odhalila korupci sahající až k ministrovi, Ihned.cz, 16/3/2015, ČTK, vel, http://zahranicni.ihned.cz/c1-63694390-vysokorychlostni-zeleznice-v-italii-odhalila-korupci-sahajici-az-k-ministrovi

Portugalská vláda po korupčním skandálu zpřísní kontrolu nad "zlatými" vízy, Ihned.cz, 7/3/2015, Simone Radačičová, http://zahranicni.ihned.cz/c1-63639480-portugalska-vlada-po-korupcnim-skandalu-zprisni-kontrolu-nad-zlatymi-vizy

Policie navrhla obžalovat sedm lidí v kauze Homolky, Tyden.cz, 24/2/2015, Janovský, Alexandr; Bartosz, Jakub, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/policie-navrhla-obzalovat-sedm-lidi-v-kauze-nemocnice-na-homolce_334346.html#.VOxig2O8AxE

Řecké reformy? Protikorupční boj a zdravotnictví pro nezaměstnané zdarma, Echo24.cz, 24/2/2015, ČTK, http://echo24.cz/a/wfNAB/recke-reformy-protikorupcni-boj-a-zdravotnictvi-pro-nezamestnane-zdarma

Britské strany vyloučily dva exministry, prý chtěli úplatek, Aktualne.cz, 23/2/2015, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/britske-strany-vyloucily-dva-exministry-pry-chteli-uplatek/r~992746eabb9411e49f60002590604f2e/

Policie: Kandidát na hejtmana platil miliony v hotovosti, Aktualne.cz, 22/2/2015, Machová, Martina, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/panik/r~6171ff02b91811e49fc3002590604f2e/

"Úplatky potřebujeme." Přeupřímný lékař slovenský, Tyden.cz, 10/2/2015, Wolfová, Pavlína, http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/uplatky-potrebujeme-preuprimny-lekar-slovensky_332969.html#.VNvFPSxqIg4

Ropné lady z Petrobrasu zlomil vaz korupční skandál, Ihned.cz, 9/2/2015, Radačičová, Simone, http://archiv.ihned.cz/c1-63509660-ropne-lady-z-petrobrasu-zlomil-vaz-korupcni-skandal

Protikorupční Rada Evropy: Boj proti úplatkům je v Česku katastrofální, Lidovky.cz, 5/2/2015, Lidovky, http://www.lidovky.cz/protikorupcni-rada-evropy-boj-proti-korupci-je-v-cr-katastrofalni-10t-/zpravy-svet.aspx?c=A150205_112011_ln_zahranici_ele

Šéfka brazilské ropné skupiny rezignovala. Kvůli obřímu korupčnímu skandálu, Ihned.cz, 4/2/2015, ČTK, http://byznys.ihned.cz/c1-63485190-sefka-brazilske-ropne-skupiny-rezignovala-kvuli-obrimu-korupcnimu-skandalu

Kauzu Svoboda neodkládejte, nařídil žalobce policii, Aktualne.cz, 3/2/2015, Koděra, Petr, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/kauza-svoboda-pripad-neodkladejte-naridil-zalobce-policii/r~8e2b5e48aba911e49bec0025900fea04/

Dokumenty spisu Gorila jsou do značné míry pravé, potvrdila slovenská policie, Ihned.cz, 2/2/2015, ČTK, http://zahranicni.ihned.cz/c1-63471210-dokumenty-spisu-gorila-jsou-do-znacne-miry-prave-potvrdila-slovenska-policie

Praha a Řím, korupční rým, lidovky.cz, 1/1/2015, István Léko, http://ceskapozice.lidovky.cz/praha-a-rim-korupcni-rym-0wo-/forum.aspx?c=A141229_133542_pozice-forum_lube

Francouzský Alstom dostal obří pokutu: Více než 17 miliard korun za uplácení, iHNED.cz, 22/12/2014, , http://byznys.ihned.cz/c1-63292400-francouzsky-alstom-dostal-obri-pokutu-vice-nez-17-miliard-korun-za-uplaceni

Velvyslanci pěti zemí vyzvali českou vládu: Zlepšete boj proti korupci, Novinky.cz, 9/12/2014, rsk, Právo, http://www.novinky.cz/domaci/355776-velvyslanci-peti-zemi-vyzvali-ceskou-vladu-zlepsete-boj-proti-korupci.html

Žebříček korupce. Česko jako ruka Balkánu, v EU patří k nejhorším, Echo24.cz, 4/12/2014, Echo24, http://echo24.cz/a/ifPKj/zebricek-korupce-cesko-jako-ruka-balkanu-v-eu-patri-k-nejhorsim

Není Balkán jako Balkán, aspoň co se vyšetřování korupce a podvodů týče, blog.aktualne.cz, 26/11/2014, Lešenárová, Hana, http://blog.aktualne.cz/blogy/hana-lesenarova.php?itemid=24211

Česko se ve vnímání korupce zlepšilo, na oslavy je ale brzy, Aktuálně.cz, 3/12/2014, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-si-ve-vnimani-korupce-zlepsilo-na-oslavy-je-ale-brzy/r~95b84a8c7ab611e497f0002590604f2e/

V Thajsku se korupce neodhalí, vše se zametá pod koberec, říká Čech, Lidovky.cz, 27/10/2014, Lidovky.cz, http://cestovani.lidovky.cz/v-thajsku-se-korupce-neodhali-vse-se-zameta-pod-koberec-rika-cech-p81-/aktuality.aspx?c=A141021_132409_aktuality_ape

Údajné tunelování MUS: policie zabavila další majetek, Tyden.cz, 8/10/2014, ČTK, http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/udajne-tunelovani-mus-policie-zabavila-dalsi-majetek_320532.html

Korupce v autoškolách. Proces kvůli falešným řidičákům začíná, Tyden.cz, 7/10/2014, Tyden.cz, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/korupce-v-autoskolach-proces-kvuli-falesnym-ridicakum-zacina_320348.html

Korupce jako plíživý vrah usmrtí milióny lidí, Novinky.cz, 5/10/2014, novinky.cz, http://www.novinky.cz/ekonomika/349547-korupce-jako-plizivy-vrah-usmrti-miliony-lidi.html

Roman Janoušek vysvětlil, jak vydělává peníze . A dodal: Víc vám neřeknu, měl bych průser, Parlamentnilisty.cz, 2/10/2014, parlamentni listy, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Roman-Janousek-vysvetlil-jak-vydelava-penize-A-dodal-Vic-vam-nereknu-mel-bych-pruser-337553

Obvinění Rittiga: Kmotra má do vězení dostat daňový únik za 3,7 milionu, Lidovky.cz, 30/9/2014, Golis, Ondřej, http://www.lidovky.cz/rittigova-provize-z-oleo-chemical-19-977-318-korun-tvrdi-policiste-pb8-/zpravy-domov.aspx?c=A140929_182014_ln_domov_ogo

Je to skvělé, již jsme předběhli Ázerbájdžán, Aktuálně.cz – Blogy, 26/9/2014, Dvořáková, Vladimíra, http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=23766

Konkurenceschopnost Česka se zvyšuje, tvrdí EU. Kritizuje byrokracii a korupci, iHned.cz, 11/9/2014, ČTK, http://domaci.ihned.cz/svet-evropa/c1-62783790-konkurenceschopnost-ceska-se-zvysuje-tvrdi-eu-kritizuje-byrokracii-a-korupci

Češi jsou nejtolerantnější k uplácení, zjistil průzkum, Aktualne, 11.6.2014, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesi-jsou-nejtolerantnejsi-k-uplaceni-vyplyva-z-pruzkumu-ey/r~a6ea2b4ef14b11e3b48f0025900fea04/

Česko si v konkurenceschopnosti polepšilo. Ale je stále i za Kazachstánem, ihned.cz, 22/5/2014, Hudema, Marek, http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-62222560-cesko-si-v-konkurenceschopnosti-polepsilo-ale-je-stale-za-kazachstanem

Česko je v korupčním průzkumu čtvrtou nejhorší zemí v EU, iHned, 3/3/2014, Keményová Zuzana, http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-61786530-cesko-je-v-korupcnim-pruzkumu-ctvrtou-nejhorsi-zemi-v-eu

Zpráva Komise: Téměř každý Čech považuje korupci za rozšířený fenomén , iHned.cz, 04/02/2014, Ondřej Šafránek,  http://pravniradce.ihned.cz/c1-61655960-zprava-komise-temer-kazdy-cech-povazuje-korupci-za-rozsireny-fenomen

Transparency International: Index vnímání korupce (2013), 03/12/2013,  http://cpi.transparency.org/cpi2013/results

Světové ekonomické fórum: Globální zpráva o konkurenceschopnosti (2013) 04/09/2013,  http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/#=

Studie švýcarského institutu: Proč je Česko méně konkurenceschopné, Česká pozice, 30/05/2013, Táborský, Jiří,  http://www.ceskapozice.cz/byznys/ekonomika/studie-svycarskeho-institutu-proc-je-cesko-mene-konkurenceschopne

Corruption and culture: An experimental analysis, Abigail Barr, (University of Oxford, United Kingdom), Danila Serra (Florida State University, United States), July 2010, Journal of Public Eeconomics, 2010,  http://www.journals.elsevier.com/journal-of-public-economics

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

  1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

  2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

  3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

  4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

  5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

     

Zobrazit více aktualit...