Když se řekne korupce

Podstata korupce

Když se řekne korupce, znamená to, že někdo, kdo má jednat ve veřejném zájmu, jedná ve prospěch zájmu soukromého a získává za to neoprávněnou výhodu – peníze, pozici, moc… Řada lidí si myslí, že hlavní podstatou korupce je předání úplatku v podobě peněz. Nedojde-li k předání finanční hotovosti, domnívají se, že nejde o korupci. Podstatou korupce ovšem není to, zda uplácená osoba dostala jako úplatek peníze, luxusní kabelku, exotickou dovolenou nebo jinou majetkovou výhodu.

Podstatou korupce je, že osoba, která měla jednat ve veřejném zájmu, jednala za účelem osobního zisku. Jestli osobním ziskem byly peníze, věc, dům, funkce nebo protislužba, není rozhodné. Jinak řečeno, korupcí je, když osoba zastupující veřejný zájem jedná s vidinou osobního prospěchu místo toho, aby prosazovala nejlepší možné řešení ve prospěch občanů.

Korupční jednání jsou často velmi sofistikovaná. S trochou nadsázky lze říci, že korupce je řemeslo svého druhu, které má své postupy, schémata, triky. Korupce je proto v řadě případů jen obtížně prokazatelná a těžko odhalitelná.

Kořeny korupce

V souvislosti s pátráním po podstatě korupce se klade otázka, kde se korupce vzala a proč se o ní dnes mluví o tolik více než dříve? Byť se řada lidí domnívá, že současná korupce má počátky v devadesátých letech, při pátrání po kořenech korupce je nutné jít hlouběji až do let normalizačních. Mentalita korupce vznikla jako důsledek nefunkčnosti systému centrálního plánování. Poněvadž byl kvůli této nefunkčnosti často nedostatek i základního zboží, bylo nezřídka nevyhnutelné uplácet nebo „mít známé“, aby se člověk dostal k nějaké té „podpultovce“. Úplatky, „jánabráchismus“ a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví se staly v českém prostředí společenskou normou.

Z této společenské normy vyvěral i vztah k veřejnému majetku a k pravidlům. K veřejnému majetku se nemálo lidí chovalo podle hesla „kdo nekrade, okrádá rodinu.“ Vztah k pravidlům zase vycházel z přesvědčení, že „jsou tu hlavně od toho, aby se obcházela“. Mnohá pravidla reálného socialismu byla totiž nesmyslná.

S pádem komunismu přišel i pád většiny nesmyslných pravidel. Pravidla se již nemusela obcházet, neboť řada z nich náhle neexistovala. Právo v porevolučních letech „nefrčelo“, právní jistota a vymahatelnost práva byly neznámé pojmy. Je příznačné, že definice úplatku vstoupila do trestního zákoníku až v roce 1999. Přesun veřejného majetku do soukromýchrukou byl proto v rámci privatizace provázen řadou negativních jevů včetně korupce. Nikdo se však nad tím příliš nepozastavoval. Mnoho lidí se domnívalo, že právní vakuum při převádění státního majetku do soukromých rukou bude kompenzováno pozdějším lepším fungováním podniků v soukromém vlastnictví.

Korupce se navíc v devadesátých letech ještě přímo nedotýkala kapes běžných občanů. Financovala se z dříve erárního majetku nebo z divokých bankovních úvěrů. Až později si společnost začala uvědomovat, že odklánění veřejného majetku do soukromých kapes neznamená jen růst bohatství vybraných jednotlivců. Jelikož korupce má přímý dopad na veřejné zadlužování, zhoršování veřejných služeb a růst daní, vede nutně ke zhoršování životních podmínek širokých vrstev neprivilegovaných občanů.

Fungování korupce

Aby bylo možné zabránit či alespoň omezit odklánění veřejných peněz, je nutné vědět, jakými způsoby se provádí. Základní korupční schéma má tři aktéry – kmotra, politika a úředníka. Kmotr má firmu, pro kterou potřebuje zakázky. Dohodne se proto s politikem, aby mu pro jeho firmu zařídil veřejnou zakázku bez ohledu na to, zda je to z hlediska veřejného zájmu potřebné či smysluplné. Za realizaci zakázky zaplatí politik kmotrově firmě penězi z veřejného rozpočtu, tedy penězi vybranými od občanů.Realizaci úkolu přidělení zakázky či dotace politik obvykle nařídí podřízenému úředníkovi.

Jakmile předem vybraná kmotrova firma získá veřejnou zakázku a začnou jí od státu proudit veřejné peníze, dělí se tyto peníze v kmotrově firmě na dvě hromádky. První část peněz jde na realizaci zakázky, například na postavení školy či silnice. Zbytek peněz jde – například přes anonymní vlastnické struktury – zainteresovaným, kteří se na vymyšlení veřejné zakázky či dotačního projektu a jeho následném zmanipulování podíleli.

Příčiny rozšíření korupce

Bezpečnost, nízké náklady a potenciální vysoká ziskovost vedly v posledních letech doslova k „rozkvětu korupce“. Zprávy Nejvyššího státního zastupitelství konstatují, že korupce a klientelismus výrazně ovlivňují ekonomiku státu, přičemž počet zjištěných případů korupce, které jsou předmětem trestního řízení, zdaleka neodpovídá realitě.

Příčinou toho, proč je dnes korupce všude plno, však není pouze její nebývalé rozšíření. Důležitou roli hraje rovněž stále se rozvíjející sdílení informací. Ještě relativně nedávno bylo možné informace snadno kontrolovat a zabránit jejich únikům. Informace o korupci existovala zpravidla v jednom originále a vytváření kopií bylo vcelku snadno kontrolovatelné.

Korupci bylo možné snadno utajit. V dnešní době internetu a propojených informačních technologií je utajování jakýchkoli informací mnohem složitější. Není náhodou, že většina korupčních skandálů zpravidla začíná únikem informací, které měly zůstat skryty. Jelikož informace o korupci jsou pro novináře a veřejnost z těch zajímavějších, derou se rychle na povrch. V důsledku toho se dnes o korupci ve veřejném prostředí hovoří a píše mnohem více než dříve.


Aktuality

Vzal úplatek 20 tisíc a šel na pivo, tvrdí svědek o soudci Jelínkovi, lidovky.cz, 29/6/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/vzal-uplatek-20-tisic-a-sel-na-pivo-tvrdi-svedek-o-soudci-jelinkovi-pya-/zpravy-domov.aspx?c=A150626_144424_ln_domov_ogo

ProMoPro jako pozdrav z jiné doby, Ihned.cz, 25/6/2015, Jindřich Šídlo, http://archiv.ihned.cz/c1-64218810-promopro-jako-pozdrav-z-jine-doby

Vondra k ProMoPro: Nebylo fér tahat úředníky po soudech, Aktualne.cz, 24/6/2015, Lucie Kudláčková, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vondra-k-promopru-nebylo-fer-tahat-uredniky-po-soudech/r~49389f6c1a8011e593f4002590604f2e/

Policie obvinila z korupce ředitele liberecké nemocnice Nečesaného. Hrozí mu až 12 let vězení, Ihned.cz, 24/6/2015, ČTK, http://domaci.ihned.cz/c1-64217960-policie-obvinila-z-korupce-reditele-liberecke-nemocnice-necesaneho-hrozi-mu-az-12-let-vezeni

Ištvanovi svitla naděje na obnovení stíhání Tluchoře a spol. Prozkoumá verdikt Ústavního soudu, lidovky.cz, 24/6/2015, ČTK, http://www.lidovky.cz/zalobce-istvan-si-necha-analyzovat-dnesni-rozklad-ustavniho-soudu-1d8-/zpravy-domov.aspx?c=A150624_134258_ln_domov_sij

Soud v kauze Promopro uložil podnikatelům devítileté vězení. Úředníky zprostil viny., lidovky.cz, 24/6/2015, ČTK, http://www.lidovky.cz/podnikatelum-v-kauze-promopro-ulozil-soud-az-devitilete-vezeni-p8n-/zpravy-domov.aspx?c=A150624_101705_ln_domov_rof

Podnikatelé Sittovi žalují stát: Tratíme 200 milionů, lidovky.cz, 24/6/2015, Ondřej Koutník, http://www.lidovky.cz/podnikatele-sittovi-zaluji-stat-tratime-200-milionu-f8h-/zpravy-domov.aspx?c=A150624_074017_ln_domov_rof

Obvinění Nečasové nabobtnalo, nově kvůli hodinkám od Agelu, Aktualne.cz, 21/6/2015, domácí, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/jana-necasova-celi-dalsimu-obvineni-nove-kvuli-hodinkam/r~7f0750e4182711e581bd0025900fea04/

Kabelky pro Nagyovou jako menší zlo, Ihned.cz, 19/6/2015, Jindřich Šídlo, http://ihned.cz/c1-64190580-kabelky-pro-nagyovou-jako-mensi-zlo

Omezíme korupci úředníků, chlubila se vláda. Vedle Nagyové nosili dárečky, lidovky.cz, 17/6/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/omezime-korupci-uredniku-chlubila-se-vlada-vedle-nagyove-nosili-darecky-1og-/zpravy-domov.aspx?c=A150616_172642_ln_domov_ogo

The Masaryk Reloaded: Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty, Ihned.cz, 16/6/2015, Ondřej Císař, http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-64177680-the-masaryk-reloaded-toz-demokracii-bychom-uz-meli-ted-jeste-nejake-ty-demokraty

Rath ukryl stamiliony z úplatků, tvrdí policie. Měl je získat za zakázky pro nemocnice, Ihned.cz, 16/6/2015, Vojtěch Blažek, http://archiv.ihned.cz/c1-64174890-rath-ukryl-stamiliony-z-uplatku-tvrdi-policie-mel-je-ziskat-za-zakazky-pro-nemocnice

Tři kožichy za milion, sedm kabelek, troje náušnice. Podívejte se na dárky, které dostala Nagyová, lidovky.cz, 16/6/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/tri-kozichy-za-milion-ci-sedm-kabelek-podivejte-se-co-dostala-nagyova-1iu-/zpravy-domov.aspx?c=A150612_170626_ln_domov_sk

V Haškově úřadu zasahovala protikorupční policie, důvod tají, Aktualne.cz, 16/6/2015, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/regiony/jihomoravsky/v-uradu-jihomoravskeho-kraje-zasahuje-protikorupcni-policie/r~24e6a2b4142a11e593f4002590604f2e/

V sídle Jihomoravského kraje zasahovala protikorupční policie, Ihned.cz, 16/6/2015, ČTK, lou, http://domaci.ihned.cz/c1-64178630-v-sidle-jihomoravskeho-kraje-zasahovala-protikorupcni-policie

Šperky za 700 tisíc? Nagyové jsem dal jen šampaňské, hájí se údajný dárce, lidovky.cz, 16/6/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/sperky-za-700-tisic-nagyove-jsem-dal-jen-sampanske-haji-se-udajny-darce-1ic-/zpravy-domov.aspx?c=A150612_162423_ln_domov_sk

10 milionů pro Ivo Rittiga?, Aktualne.cz, 16/6/2015, Petr Soukenka, http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-soukenka.php?itemid=25413

Kauza Oleo Chemical: Ivo Rittig půjde poprvé k soudu, ceskapozice.lidovky.cz, 15/6/2015, Ondřej Koutník, http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-oleo-chemical-ivo-rittig-pujde-poprve-k-soudu-fx5-/tema.aspx?c=A150612_172836_pozice-tema_lube

Nový pokus policie v kauze Davida Ratha: 675 miliónů úplatku, ceska-justice.cz, 14/6/2015, tra-, http://www.ceska-justice.cz/2015/06/novy-pokus-policie-v-kauze-davida-ratha-675-milionu-uplatku/

Dá se tomu říkat korupce? A jak z toho Růžička vybruslí?, Aktualne.cz, 10/6/2015, Jan Lipold, http://nazory.aktualne.cz/komentare/da-se-tomu-rikat-korupce-a-jak-z-toho-ruzicka-vybrusli/r~9edae9680f7511e5a43f002590604f2e/

Král: Kauza Růžičky nesouvisí s hokejem plošně. S korupcí se nesetkal, idnes.cz, 10/6/2015, Michael Bereň, http://hokej.idnes.cz/hokej-kauza-ruzicka-svaz-tomas-kral-d6y-/reprezentace.aspx?c=A150610_114828_reprezentace_bem

Rozsudek v kauze Nagyové bude až v srpnu. Případ je složitý a soudkyně má dovolenou, Ihned.cz, 10/6/2015, ČTK,fra, http://ihned.cz/c1-64144770-rozsudek-v-kauze-nagyove-bude-az-v-srpnu-pripad-je-slozity-a-soudkyne-ma-dovolenou

Kauza Rittiga a Oleo Chemical míří k soudu. Skupina prý vyvedla z firmy 20 milionů, Ihned.cz, 8/6/2015, kaš, ČTK, http://domaci.ihned.cz/c1-64131410-kauza-rittiga-a-oleo-chemical-miri-k-soudu-skupina-pry-vyvedla-z-firmy-20-milionu

Krade se prý prý přece jen trochu méně, než za pravice. Vždyť ta i hlásá, že je třeba maximalizovat zisk, připomněl u Moravce profesor Keller, Parlamentnilisty.cz, 7/6/2015, Václav Mika, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Krade-se-pry-prece-jen-trochu-mene-nez-za-pravice-Vzdyt-ta-i-hlasa-ze-je-treba-maximalizovat-zisk-pripomnel-u-Moravce-profesor-Keller-378585

Paní Nečasová vyhrála první kolo, ale…, Aktualne.cz, 5/6/2015, Libor Michálek, http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=25365

Přijde Dbalý o byt za 12 milionů?Měl ho za mě splácet stát, tvrdí, Lidovky.cz, 5/6/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/prijde-dbaly-o-byt-za-12-milionu-mel-ho-za-me-splacet-stat-tvrdi-pta-/zpravy-domov.aspx?c=A150604_151311_ln_domov_ogo

Janouškův kamarád chtěl po státu omluvu a zabavené zlato. Nedostane ani jedno, Ihned.cz, 5/6/2015, Vojtěch Blažek, http://archiv.ihned.cz/c1-64118100-janouskuv-kamarad-chtel-po-statu-omluvu-a-zabavene-zlato-nedostane-ani-jedno

Ředitel protikorupční policie: Musím mít informace o vyšetřování, abych mohl šéfovat, Lidovky.cz, 4/6/2015, Martin Shabu, http://www.lidovky.cz/sef-protikorupcni-policie-informace-musim-mit-takove-aby-mi-stacily-k-rizeni-1wk-/zpravy-domov.aspx?c=A150603_185703_ln_domov_rof

Zaorálek se omluvil Rittigovi za spojení se zlatem a miliony, Lidovky.cz, 3/6/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/zaoralek-se-omluvil-rittigovi-za-spojeni-se-zlatem-a-miliony-p5w-/zpravy-domov.aspx?c=A150603_105358_ln_domov_ogo

Jana Nagyová není obžaloby zproštěna, Aktualne.cz, 3/6/2015, Petr Uhl, http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-uhl.php?itemid=25339

Konec národního justičního obrození, Ihned.cz, 1.6.2015, David Klimeš, http://nazory.ihned.cz/c1-63830370-jde-o-zkroceni-bilionu-ne-o-trafiky

Osvobození Nagyové je legalizací nepotismu u nás, Aktualne.cz, 31/5/2015, Jan Štern, http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-stern.php?itemid=25327

Proč je Nečasová nevinná? Celý důvod se veřejnost nedozví, Aktualne.cz, 30/5/2015, Radek Nohl, Marek Pokorný, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/proc-je-necasova-nevinna-k-tajnemu-rozsudku-nebude-pristup/r~4211d67a060511e5a43f002590604f2e/

Konec "boje s korupcí", Ihned.cz, 29/5/2015, Jindřich Šídlo, http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-64087860-konec-boje-s-korupci

Havlín manipuloval s dokumenty,ukázala policejní nahrávka u soudu, Lidovky.cz, 29/5/2015, ČTK, http://www.lidovky.cz/havlin-manipuloval-s-dokumenty-ukazala-policejni-nahravka-u-soudu-1do-/zpravy-domov.aspx?c=A150529_163056_ln_domov_ELE

Vyšetřování Nečasové skončilo, zapomeňte, echo24.cz, 29/5/2015, Petr Holub, http://echo24.cz/a/wTZEB/vysetrovani-necasove-skoncilo-zapomente

Kauza Nagyová: Tajná česká justice. Spravedlnost ne existuje, Aktualne.cz, 29/5/2015, Martin Fendrych, http://nazory.aktualne.cz/komentare/kauza-nagyova-tajna-ceska-justice-spravedlnost-neexistuje/r~5981f9c405e811e590ae0025900fea04/

Osvobození Nečasové? Soud popřel důkazy, ale jsme zvyklí, hodnotí žalobce Komár, Lidovky.cz, 29/5/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/soud-rozhodl-v-rozporu-s-dukazy-ale-jsme-zvykli-hodnoti-osvobozeni-necasove-namestek-komar-g9v-/zpravy-domov.aspx?c=A150529_122107_ln_domov_ogo

Zneužití špionů milenkou premiéra? Evidentní, pozná to i laik, řekl dříve soud, Lidovky.cz, 29/5/2015, Radek Kedroň, http://www.lidovky.cz/zneuziti-spionu-milenkou-premiera-evidentni-pozna-to-i-laik-rekl-drive-soud-1vq-/zpravy-domov.aspx?c=A150529_125448_ln_domov_rak

Sobotka: Fungování Úřadu vlády za Nečase nebylo v pořádku. Rozhodnutí soudu ale respektuji, Ihned.cz, 29/5/2015, Radek Nohl, http://domaci.ihned.cz/c1-64085620-soudkyne-zprostila-janu-necasovou-viny-verdikt-nevysvetlila-kvuli-rezimu-utajeni

Nečasová zproštěna viny, rozvědku nezneužila, řekl soud, Aktualne.cz, 29/5/2015, Radek Nohl, Mikuláš Klang, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/necasova-rozvedku-nezneuzila-rozhodl-soud-obzaloba-neplati/r~e4a73cb805d311e5a43f002590604f2e/

Nečasová hraje o výši trestu. Další soudy budou následovat, Aktualne.cz, 29/5/2015, Radek Nohl, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-janu-necasovou-ceka-prvni-trest-a-brzy-na-to-dalsi-soudy/r~2d0c172a053511e593f4002590604f2e/

To bychom si mohli kilo líznout, zaznělo v odposleších soudce Havlína, idnes.cz, 28/5/2015, ČTK, http://zpravy.idnes.cz/soudce-havlin-se-po-zadrzeni-priznal-dvh-/krimi.aspx?c=A150528_165115_krimi_pku

Svědek proti Rittigovi popírá tunelování: Firma byla svatá, Aktualne.cz, 28/5/2015, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/svedek-proti-rittigovi-popira-tunelovani-firma-je-posvatna/r~11b50cca052111e593f4002590604f2e/

Exnáměstek Zlína do vězení nejde, pomohla mu amnestie, tyden.cz, 28/5/2015, ČTK, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/exnamestek-zlina-nemusi-do-vezeni-pomohla-mu-klausova-amnestie_344302.html#.VWtA0UbLL_B

LN: Propuštění kmotra Nováka stále budí pozornost. A spustilo prověrky, Lidovky.cz, 28/5/2015, Lidové noviny, http://byznys.lidovky.cz/ln-propusteni-kmotra-novaka-spustilo-proverky-f5z-/media.aspx?c=A150527_225510_ln-media_ELE

Nejen korupce, ale i násilí. V obžalobě Homolky jsou i rány pěstí kvůli mrtvému psovi, Lidovky.cz, 28/5/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/kauza-homolka-jeden-z-obvinenych-obzalovan-i-kvuli-utoku-na-svedka-10v-/zpravy-domov.aspx?c=A150527_160422_ln_domov_ogo

Policie zasahovala v Energetickém regulačním úřadu. Chtěla jmenovací dekret Vesecké, Lidovky.cz, 27/5/2015, ČTK, http://www.lidovky.cz/protikorupcni-policie-zasahuje-v-energetickem-regulacnim-uradu-px1-/zpravy-domov.aspx?c=A150527_111358_ln_domov_ELE

Soud začal projednávat kauzu soudce Havlína podezřelého z korupce, Ceska-justice.cz, 27/5/2015, ČTK, http://www.ceska-justice.cz/2015/05/soud-zacal-projednavat-kauzu-soudce-havlina-podezreleho-z-korupce/

Obžaloba: 90 procent Dbalého majetku pochází z trestné činnosti, Lidovky.cz, 27/5/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/obzaloba-90-procent-dbaleho-majetku-pochazi-z-trestne-cinnosti-p6q-/zpravy-domov.aspx?c=A150526_171324_ln_domov_ogo

Nečas, Nagyová a zrození vůdce, , 26/5/2015, Petr Honzejk, http://archiv.ihned.cz/c1-64065630-necas-nagyova-a-zrozeni-vudce

Převést majetek, útěk, dvojí občanství, plánoval podle obžaloby Dbalý, Lidovky.cz, 26/5/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/prevest-majetek-utek-dvoji-obcanstvi-planoval-podle-obzaloby-dbaly-1pv-/zpravy-domov.aspx?c=A150525_155537_ln_domov_ogo

Jak zahladit nehodu opilého řidiče. Donést soudci 50 tisíc, Aktualne.cz, 26/5/2015, Radek Nohl, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-zahladit-nehodu-opileho-ridice-donest-soudci-50-tisic/r~5984b90402d511e5a43f002590604f2e/

Soud smetl obžalobu Rittiga a Nečasové v kauze BIS. Neměla být tajná, Lidovky.cz, 26/5/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/soud-smetl-obzalobu-rittiga-a-necasove-v-kauze-bis-nemelo-ji-tajit-p9b-/zpravy-domov.aspx?c=A150526_193719_ln_domov_ogo

Legenda Bukač: Korupce v hokeji existuje. Pokud ji nevyřešíme, přestanou lidé na stadiony chodit, Lidovky.cz, 23/5/2015, Lukáš Šonský, http://sport.lidovky.cz/legenda-bukac-korupce-v-hokeji-existuje-pokud-ji-nevyresime-prestanou-lide-na-stadiony-chodit-ipt-/hokej.aspx?c=A150522_195654_ln-sport-hokej_lso

Na prémiích jsem dostal jen tři tisíce, zdůvodnil žádost o úplatek exředitel Koval, Lidovky.cz, 22/5/2015, Hana Mazancová, http://www.lidovky.cz/na-premiich-jsem-dostal-jen-tri-tisice-zduvodnil-zadost-o-uplatek-obzalovany-exreditel-koval-idy-/zpravy-domov.aspx?c=A150417_095301_ln_domov_hm

Exhejtman Rath hraje u soudu o čas, může mezitím odklánět majetek, Novinky.cz, 19/5/2015, Josef Koukal, Jakub Troníček, http://www.novinky.cz/krimi/369817-exhejtman-rath-hraje-u-soudu-o-cas-muze-mezitim-odklanet-majetek.html

Česko je Okres na severu, Ihned.cz, 15/5/2015, Stanislav Biler, http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-64015190-cesko-je-okres-na-severu

Tři roky od zatčení Ratha. Korupce nebude nikomu tolerována, říká Bradáčová, Lidovky.cz, 14/5/2015, Radek Kedroň , http://www.lidovky.cz/tri-roky-od-zatceni-ratha-korupce-nebude-nikomu-tolerovana-rika-bradacova-1rl-/zpravy-domov.aspx?c=A150513_181154_ln_domov_rak

Devět let a propadnutí majetku, žádá žalobce trest pro Ratha, Aktualne.cz, 13/5/2015, Marek Pokorný, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/omezil-jsem-leky-a-je-mi-hure-rika-rath-jeho-soud-finisuje/r~0415b3ccf94011e4bc3a0025900fea04/

KAMBERSKÝ: Nováka mohla soudit rovnou sekretářka, Lidovky.cz, 12/5/2015, Petr Kamberský, http://www.lidovky.cz/kambersky-pipa-a-dobro-06k-/nazory.aspx?c=A150512_090511_ln_nazory_sho

Čím dostali motorkáři kmotra Nováka z vězení? Půjčili dětem pípu na limonádu, Lidovky.cz, 12/5/2015, Hana Mazancová, http://www.lidovky.cz/cim-dostali-motorkari-kmotra-novaka-z-vezeni-pujcili-detem-pipu-na-limonadu-1b9-/zpravy-domov.aspx?c=A150511_182145_ln_domov_hm

Výroční zpráva jako vysvědčení, Nfpk.cz, 11/5/2015, Janusz Konieczny, http://www.nfpk.cz/glosy/janusz-konieczny/3811

Asi jsem plácal, říká Babiš. Ušetřit bez zvyšování daní není jednoduché, Ihned.cz, 11/5/2015, Václav Dolejší, http://ihned.cz/c1-63991160-asi-jsem-placal-rika-babis-usetrit-bez-zvysovani-dani-neni-jednoduche

Odročeno. Kulhající Rath žádá dva týdny, Lidovky.cz, 11/5/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/rath-u-soudu-vytahl-svuj-posudek-zada-odroceni-flk-/zpravy-domov.aspx?c=A150511_090851_ln_domov_ogo

Exsenátor Novák je na svobodě, dostal podmínku na čtyři roky, Aktualne.cz, 7/5/2015, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/exsenator-novak-je-na-svobode-dostal-podminku-na-ctyri-roky/r~ce1a2b6cf4b811e4ba38002590604f2e/

29 milionů. Finanční úřad potrestal Homolku za Rittigovy právníky, , 7/5/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/29-milionu-financni-urad-potrestal-homolku-za-rittigovy-pravniky-pyp-/zpravy-domov.aspx?c=A150506_161917_ln_domov_ogo

Mě tu nikdo nemlátí, já nikoho nemlátím. Ale je tu hlučno. Babišův náměstek o práci s ministrem i Kalouskově zakázce, Parlamentnilisty.cz, 4/5/2015, Libuše Frantová, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Me-tu-nikdo-nemlati-ja-nikoho-nemlatim-Ale-je-tu-hlucno-Babisuv-namestek-o-praci-s-ministrem-i-Kalouskove-zakazce-373593

Zastupitelství obžalovalo exprimátora Ústí nad Labem Mandíka, Aktualne.cz, 4/5/2015, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/zastupitelstvi-ibzalovalo-exprimatora-usti-nad-labem-mandika/r~27356ae4f23f11e4a66e0025900fea04/

Soud s Rathem sleduji. Mám strach, ale neuteču, tvrdí Dbalý, Lidovky.cz, 29/4/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/soud-s-rathem-sleduji-mam-strach-ale-neutecu-tvrdi-dbaly-pjh-/zpravy-domov.aspx?c=A150428_114914_ln_domov_ogo

Rath je po úrazu v nemocnici, spadl z kola do jámy, Novinky.cz, 27/4/2015, bad, rav, Novinky, Právo, http://www.novinky.cz/krimi/368088-rath-je-po-urazu-v-nemocnici-spadl-z-kola-do-jamy.html

Policie navrhla obžalovat miliardáře Pavla Tykače v kauze vytunelování CS fondů, Ihned.cz, 22/4/2015, ČTK, http://byznys.ihned.cz/c1-63903390-policie-navrhla-obzalovat-miliardare-pavla-tykace-v-kauze-vytunelovani-cs-fondu

Rath se snaží vyautovat soudce. Je plánovaně stále drzejší, říká žalobce, Lidovky.cz, 21/4/2015, Radek Kedroň, http://www.lidovky.cz/rath-se-snazi-rozhodit-soudce-je-planovane-stale-drzejsi-rika-zalobce-1ki-/zpravy-domov.aspx?c=A150421_125552_ln_domov_rak

Insolvenční správce smetl ze stolu požadavky Česka na rezervní naftu, Idnes.cz, 21/4/2015, Jan Brož, http://ekonomika.idnes.cz/insolvencni-spravce-viktoriagruppe-poprel-zavazky-vuci-cesku-pvt-/ekonomika.aspx?c=A150421_154028_ekonomika_nio

Růžičkova aféra pokračuje, policie začala předvolávat první svědky, Idnes.cz, 21/4/2015, Karel Hrubeš, http://zpravy.idnes.cz/kauza-ruzicka-prvni-svedci-predvolani-policie-fqm-/domaci.aspx?c=A150420_213523_domaci_aba#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

Děti, sport a korupce, nfpk.cz, 20/4/2015, Lenka Deverová, http://www.nfpk.cz/glosy/deverova/3786

Stanovisko hokejového svazu k některým aktuálním otázkám, Ihned.cz, 17/4/2015, Jindřich Šídlo, http://nazory.ihned.cz/c1-63877840-stanovisko-hokejoveho-svazu-k-nekterym-aktualnim-otazkam

Dar, nebo úplatek? Když dáte peníze, váš kluk hraje víc, říká otec hokejisty, Lidovky.cz, 15/4/2015, Vojtěch Gibiš, http://sport.lidovky.cz/dar-nebo-uplatek-kdyz-date-penize-vas-kluk-hraje-vic-rika-otec-hokejisty-1n4-/hokej.aspx?c=A150414_184025_ln-sport-hokej_gib

Experti: Růžička je v tom až po uši, Novinky.cz, 14/4/2015, Jakub Troníček, Martin Kézr, http://www.novinky.cz/domaci/367037-experti-ruzicka-je-v-tom-az-po-usi.html

Případ Růžička: Kdo neuplácí, není Čech, Ihned.cz, 14/4/2015, Petr Honzejk, http://archiv.ihned.cz/c1-63853730-pripad-ruzicka-kdo-nbsp-neuplaci-neni-nbsp-cech

Růžičkovi hrozí za podivnou půjčku zákaz činnosti i podmínka, tvrdí právník, Lidovky.cz, 14/4/2015, Jakub Zelenka, http://www.lidovky.cz/ruzickovi-hrozi-za-podivnou-pujcku-i-zakaz-cinnosti-tvrdi-pravnik-1f3-/zpravy-domov.aspx?c=A150413_185517_ln_domov_jzl

Kauza Růžička: Půjčka je klasickým maskováním, říká expert na korupci, Lidovky.cz, 13/4/2015, Ondřej Kopřiva, http://sport.lidovky.cz/pujcka-je-nejcastejsim-zpusobem-maskovani-korupce-rika-o-kauze-ruzicka-pravnik-g06-/hokej.aspx?c=A150413_140101_ln-sport-hokej_oka

Proč chtějí Kottovým sebrat i dům?Podle odposlechů vybrali až 130 milionů, Lidovky.cz, 10/4/2015, Radek Kedroň, http://www.lidovky.cz/proc-chteji-kottovym-sebrat-i-dum-podle-odposlechu-vybrali-130-milionu-12t-/zpravy-domov.aspx?c=A150409_165302_ln_domov_rak

Žalobce zamítl Půtovi stížnost, hejtman bude stíhán dál, Tyden.cz, 10/4/2015, ČTK, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zalobce-zamitl-putovi-stiznost-hejtman-bude-stihan-dal_339203.html#.VUIqypPLL_B

Trestní zákon platí i pro politiky, Aktualne.cz, 9/4/2015, Petr Uhl, http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-uhl.php?itemid=25032

Stěhování spisu. Obžalovaný soudce Havlín nechce padnout do rukou exkolegů, Lidovky.cz, 9/4/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/havlin-nechce-aby-o-nem-rozhodli-exkolegove-pripad-ma-soud-v-kladne-10m-/zpravy-domov.aspx?c=A150408_164054_ln_domov_ogo

Žalobce: Rath a Kottovi mají někde miliony z úplatků, na něž se nepřišlo, Ihned.cz, 8/4/2015, Vojtěch Blažek, http://domaci.ihned.cz/c1-63825360-zalobce-rath-a-kottovi-maji-nekde-miliony-z-upltaku-na-nez-se-neprislo

První krok v Rathově kauze, který neskončil karambolem, Ihned.cz, 8/4/2015, Jindřich Šídlo, http://archiv.ihned.cz/c1-63820130-prvni-krok-ktery-neskoncil-karambolem

Někdejší Rathova spolupracovnice zaplatí skoro osm milionů, řekl soud, Idnes.cz, 8/4/2015, Jan Bohata, http://praha.idnes.cz/nekdejsi-rathova-spolupracovnice-dostala-podminku-fx8-/praha-zpravy.aspx?c=A150408_121355_praha-zpravy_nub#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

Kauza Rath: Kottovým měli zabavit i domy, zlobí se žalobce, Aktualne.cz, 7/4/2015, Marek Pokorný, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/kauza-rath-kottovym-meli-zabavit-i-domy-zlobi-se-zalobce/r~af0472aedd3f11e488b0002590604f2e/

Kottovi přišli o majetek v hodnotě 40 miliónů korun, Novinky.cz, 7/4/2015, novinky, http://www.novinky.cz/krimi/366346-kottovi-prisli-o-majetek-v-hodnote-40-milionu-korun.html

Úřad Bradáčové začíná rozplétat kauzu zasahující do ukrajinské politiky, Idnes.cz, 7/4/2015, Karel Hrubeš, http://zpravy.idnes.cz/vsz-a-kauza-skoda-js-04u-/domaci.aspx?c=A150406_205336_domaci_fer#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

"Žluťoučký penízky" aneb Co má žalobce na Kotta s Pancovou, Aktualne.cz, 7/4/2015, Marek Pokorný, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/zlutoucky-penizky-aneb-co-ma-zalobce-na-kotta-s-pancovou/r~89656c9ada0311e4a4c00025900fea04/

Disidenta a lobbistu našli mrtvého.Nikdo ho z okna nestrčil, tvrdí policie, Lidovky.cz, 5/4/2015, Šárka Kabátová, http://www.lidovky.cz/lobbistu-a-disidenta-nikdo-nezabil-odlozila-policie-setreni-dvorakovy-smrti-1s9-/zpravy-domov.aspx?c=A150327_163900_ln_domov_sk

ZVĚŘINA: Jako zaměstnanec by primátorka Krnáčová dostala padáka, Lidovky.cz, 31/3/2015, Martin Zvěřina, http://www.lidovky.cz/zverina-jako-zamestnanec-by-krnacova-dostala-padaka-fhw-/nazory.aspx?c=A150331_132300_ln_nazory_ele

Kdy začne Krnáčová vadit Babišovi, Ihned.cz, 31/3/2015, Jan Kubita, http://nazory.ihned.cz/c1-63777500-kdy-zacne-krnacova-vadit-babisovi

Krnáčová se uklikla v mailu. A praskl na ni skandál, Echo24.cz, 30/3/2015, Filip Nachtmann, http://echo24.cz/a/w3UQS/krnacova-se-uklikla-v-mailu-a-praskl-na-ni-skandal

Úplatek za amnestii? Klausovi blízcí mlčí. Jakl situaci zlehčuje, Lidovky.cz, 28/3/2015, Jakub Zelenka, http://www.lidovky.cz/uplatek-za-amnestii-klausovi-blizci-mlci-jakl-situaci-zlehcuje-pv3-/zpravy-domov.aspx?c=A150326_121508_ln_domov_jzl

Pekárek nemusí Kolínu platit miliony, město se odvolá, Aktualně.cz, 27/3/2015, Domácí, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/regiony/stredocesky/pekarek-mestu-platit-miliony-nemusi-rozhodl-soud/r~43a1f16cd46b11e4ad630025900fea04/

Ministr Ťok se obrátil na Radu Českého rozhlasu kvůli reportáži o možné korupci ve Skansce, Parlamentnilisty.cz, 26/3/2015, vam, čtk, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ministr-Tok-se-obratil-na-Radu-Ceskeho-rozhlasu-kvuli-reportazi-o-mozne-korupci-ve-Skansce-368034

Švýcarská policie se ptala na Kovarčíkovy stamiliony. Byly za amnestii?, Lidovky.cz, 26/3/2015, Lidovky.cz, http://www.lidovky.cz/podnikatele-kovarcika-setrila-protikorupcni-policie-mel-pristup-k-600-milionum-19f-/zpravy-domov.aspx?c=A150326_095237_ln_domov_mct

Kovarčík zemřel těsně předtím, než ho začala šetřit protikorupční policie, Novinky.cz, 26/3/2015, Jakub Troníček, http://www.novinky.cz/krimi/365281-kovarcik-zemrel-tesne-predtim-nez-ho-zacala-setrit-protikorupcni-policie.html

Soud začal řešit spor Rittiga s vydavatelem Blesku, Týden.cz, 25/3/2015, ČTK, http://mediamania.tyden.cz/rubriky/tisk/soud-zacal-resit-spor-rittiga-s-vydavatelem-blesku_337444.html

Radomil Bábek: Pravý cíl elektronického sledování tržeb je ovládnout živnostníky, ceska-justice.cz, 25/3/2015, Irena Válová, http://www.ceska-justice.cz/2015/03/radomil-babek-pravy-cil-elektronickeho-sledovani-trzeb-je-ovladnout-zivnostniky/

Zápisky z Homolky na pokračování, Ihned.cz, 24/3/2015, Leopold Černý, http://leopold-cerny.blog.ihned.cz/c1-63735160-zapisky-z-homolky-na-pokracovani

Rittig unikl pokutě za výhrůžky spráskáním bičem. ‚Čeká ho významnější trest‘, Lidovky.cz, 20/3/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/rittig-unikl-pokute-za-vyhruzky-vendetou-ceka-ho-vyznamnejsi-trest-1ic-/zpravy-domov.aspx?c=A150319_154626_ln_domov_ogo

Švédská Skanska prověří zakázku na dostavbu české dálnice, Lidovky.cz, 19/3/2015, ČTK, http://byznys.lidovky.cz/svedska-skanska-proveri-zakazku-na-dostavbu-ceske-dalnice-pnf-/doprava.aspx?c=A150319_183906_ln-doprava_rof

Schůzky šéfa rozhlasu s Dbalým? S takovými panáčky se nemá co bratřit, zní z rady, Lidovky.cz, 19/3/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/ovlivnoval-duhan-vysilani-pokud-ano-je-cas-uvazovat-o-novem-rediteli-1j7-/zpravy-domov.aspx?c=A150318_111628_ln_domov_ogo

Dbalý chtěl umlčet kritiku, scházel se se šéfem Českého rozhlasu Duhanem, Lidovky.cz, 18/3/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/dbaly-chtel-umlcet-kritiku-schazel-se-se-sefem-ceskeho-rozhlasu-ps7-/zpravy-domov.aspx?c=A150317_154224_ln_domov_ogo

Ministr dopravy Ťok: Korupční skandály ve Skansce odmítám. Mstí se mi auditor, Ihned.cz, 17/3/2015, Jana Klímová, http://domaci.ihned.cz/c1-63698630-ministr-dopravy-tok-korupcni-skandaly-ve-skansce-odmitam-msti-se-mi-auditor

Exšéf protikorupčního nevydržel u Mládka ani rok a končí, Aktualně.cz, 17/3/2015, Markéta Šrajbrová, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/exsef-protikorupcniho-po-necelem-roce-odchazi-od-mladka/r~ab8800d2cca511e488b0002590604f2e/

Skanska čelí podezření z korupce z éry, kdy ji vedl Ťok, Týden.cz, 17/3/2015, ČTK, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/auditori-upozornili-na-korupci-ve-skansce-firmu-vedl-tok_336524.html#.VSeILpPLL_B

Rittigův policejní informátor.Je to pod kontrolou Gáborika, píše Dbalý, Lidovky.cz, 13/3/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/rittiguv-policejni-informator-je-to-pod-kontrolou-gaborika-pise-dbaly-1zs-/zpravy-domov.aspx?c=A150312_171145_ln_domov_ogo

Korupce v éře vlády oligarchie, Aktualně.cz, 11/3/2015, Petr Havlík, http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-havlik.php?itemid=24855

Dbalého diář zatápí exnáměstkovi: Rittig rozpálený doběla, Šnajdr vrací moo, Lidovky.cz, 9/3/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/dbaleho-diar-zatapi-exnamestkovi-d4y-/zpravy-domov.aspx?c=A150308_124842_ln_domov_jzl

Dbalého chytila hlídka: ‚Já nacucaný jak pumpa, 4 K vše napravuje‘, Lidovky.cz, 7/3/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/zapisky-reditele-homolky-dbaleho-chytaji-me-policajti-ja-nacucany-jak-pumpa-1br-/zpravy-domov.aspx?c=A150306_150820_ln_domov_ogo

Já, MUDr. Úplatek, Týden.cz, 7/3/2015, Vladimír Barák, Markéta Bajerová, http://www.tyden.cz/tema/ja-mudr-uplatek_335569.html#.VSa7aZPLL_C

Tunel Blanka by mohl být muzeem mafiánského kapitalismu, Aktualně.cz, 5/3/2015, Jiří Pehe, http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=24813

Jak jsme chytali první velkou rybu, Ihned.cz, 5/3/2015, Jindřich Šídlo, http://archiv.ihned.cz/c1-63627860-jak-jsme-chytali-prvni-velkou-rybu

Kauza Rath ve finále: Pancovou potápí svědci, na šéfy firem má soud méně, Ihned.cz, 3/3/2015, Vojtěch Blažek, http://domaci.ihned.cz/c1-63625570-kauza-rath-ve-finale-pancovou-potapi-svedci-na-sefy-firem-toho-ma-soud-mene

Další Dbalého prohřešek podle diáře: koupil si diplomku za 50 tisíc, Lidovky.cz, 23/2/2015, Lidovky, http://www.lidovky.cz/dalsi-dbaleho-prohresek-podle-diare-koupil-si-diplomovou-praci-za-50-tisic-1qo-/zpravy-domov.aspx?c=A150219_115947_ln_domov_sk

Podniky se bojí trestů, výrazně zpřísňují boj proti korupci, Ihned.cz, 19/2/2015, Bednařík, Radek, http://archiv.ihned.cz/c1-63558470-podniky-se-boji-trestu-vyrazne-zprisnuji-boj-proti-korupci

Jihoměstské Palermo se mění k lepšímu, Nfpk.cz, 16/2/2015, Prokop, Ondřej, http://www.nfpk.cz/glosy/ondrej-prokop/3677

"LN: Padělané jízdenky drolí obhajobu Rittiga a spol.", Lidovky.cz, 15/2/2015, Koutník, Ondřej, http://byznys.lidovky.cz/ln-padelane-jizdenky-droli-obhajobu-rittiga-a-spol-fst-/media.aspx?c=A150215_225218_ln-media_mpr

Rekonstrukce státu: Babišovi lidé chtějí informace z vyšetřování, Echo24.cz, 13/2/2015, Zlámalová, Lenka, http://echo24.cz/a/iAgqQ/rekonstrukce-statu-babisovi-lide-chteji-informace-z-vysetrovani

Pandury i Key Investments, protikorupční hodnotilo rok 2014, Aktualne.cz, 12/2/2015, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/pandury-i-key-investments-protikorupcni-hodnotilo-rok-2014/r~57ea71c4b2a311e49f60002590604f2e/

Rittig vysoudil omluvu od ČT za to, že ho spojila se zabaveným zlatem, Idnes.cz, 12/2/2015, Idnes, http://zpravy.idnes.cz/zaloba-rittiga-na-ceskou-televizi-dl9-/domaci.aspx?c=A150212_112125_domaci_cen#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

Parkanová čeká na soud 2,5 roku. 'Pomáhá víra v Boží spravedlnost', Echo24.cz, 7/2/2015, Nachtmann, Filip, http://echo24.cz/a/iGTsU/parkanova-ceka-na-soud-25-roku-pomaha-vira-v-bozi-spravedlnost

Svobodu kvůli němu stíhají, Dvořákova kauza se ale protahuje, Aktualne.cz, 7/2/2015, Kudláčková, Lucie, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/svobodu-kvuli-nemu-stihaji-dvorakova-kauza-se-ale-protahuje/r~8bceafe4ac8811e4833a0025900fea04/

Rok protikorupční vlády: ČSSD a umění zdržovat, Ihned.cz, 6/2/2015, Franc, Pavel; Boudal, Jiří, http://franc.blog.ihned.cz/c1-63496210-rok-protikorupcni-vlady-cssd-a-umeni-zdrzovat

Rok protikorupční vlády: KDU-ČSL a podivná rošáda, Ihned.cz, 6/2/2015, Franc, Pavel, http://franc.blog.ihned.cz/c1-63497600-rok-protikorupcni-vlady-kdu-csl-a-podivna-rosada

Rok protikorupční vlády: ANO začíná být aktivní, Ihned.cz, 5/2/2015, Franc, Pavel; Boudal, Jiří, http://franc.blog.ihned.cz/c1-63490200-rok-protikorupcni-vlady-ano-zacina-byt-aktivni

Exšéf protikorupční policie žaluje Bradáčovou za slova o vykonstruované kauze, Novinky.cz, 5/2/2015, Novinky, http://www.novinky.cz/domaci/360866-exsef-protikorupcni-policie-zaluje-bradacovou-za-slova-o-vykonstruovane-kauze.html

Rok protikorupční vlády: Všechny termíny odsunuty, Ihned.cz, 4/2/2015, Franc, Pavel; Boudal, Jiří, http://franc.blog.ihned.cz/c1-63484600-rok-protikorupcni-vlady-vsechny-terminy-odsunuty

AB model 2011 a AB model 2015, Aktualne.cz, 4/2/2015, Havlík, Petr, http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-havlik.php?itemid=24646

Policie chce opět vydat exprimátora Svobodu, poslanci váhají, Aktualne.cz, 3/2/2015, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-chce-kvuli-dpp-stihat-prazskeho-exprimatora-svobodu/r~7f3afdd4ab9b11e4833a0025900fea04/

TOP 09: Vláda slibovala boj proti korupci. Sama jí nahrává, Tyden.cz, 3/2/2015, Doležal, Michal, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/top-09-vlada-slibovala-boj-proti-korupci-sama-ji-nahrava_332217.html#.VNC-sWO8AxE

Kmotra Kleslová. Žena, která pomohla Babišovi k miliardám, Echo24.cz, 3/2/2015, Zlámalová, Lenka, http://echo24.cz/a/wYJQb/kmotra-kleslova-zena-ktera-pomohla-babisovi-k-miliardam

Bouře v justici. Šéf soudu jde proti zákonu, tvrdí kolegové, Aktualne.cz, 1/2/2015, Pokorný, Marek, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/boure-v-justici-bures-jde-proti-ustave-tvrdi-soudc/r~1b6a2f76a7ce11e4aff10025900fea04/

Zemanův oligarcha Jakunin: stín z české privatizace a sídlo za miliardy, lidovky.cz, 29/1/2015, Ondřej Koutník, http://www.lidovky.cz/zemanuv-rusky-oligarcha-jakunin-na-cesko-ma-vice-kontaktu-p31-/zpravy-domov.aspx?c=A150128_214406_ln-media_hm

Jančura: Sobotka se chová vůči Rekonstrukci státu jako slizký had, ihned.cz, 28/1/2015,  Radim Jančura, http://nazory.ihned.cz/c1-63444830-jancura-sobotka-se-chova-vuci-rekonstrukci-statu-jako-slizky-had

Český bankéř byl v Rumunsku odsouzen za korupci. Předával tajné dokumenty, ihned.cz, 27/1/2015,  ČTK, http://zahranicni.ihned.cz/c1-63445200-cesky-banker-byl-v-rumunsku-odsouzen-za-korupci-predaval-tajne-dokumenty

První korupční aféra ANO. Ministerský úředník chtěl úplatek, aktualne.cz, 23/1/2015, aktualne.cz, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prvni-korupcni-afera-babisova-ano-urednik-chtel-uplatek/r~9a46e114a2f011e4a7d8002590604f2e/

Úředník obviněný z korupce naštval Babiše a skončil v ANO, aktualne.cz, 23/1/2015, Vojtěch Blažek, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/ano-vyloucilo-kovala-neprijatelne-jednani-rika-babis/r~17a939fca31111e4bdad0025900fea04/

Exposlanec Wolf dva roky utíká před vězením. Hrozí mu přísnější trest, ihned.cz, 20/1/2015, ČTK, http://domaci.ihned.cz/c1-63409790-exposlanec-wolf-dva-roky-utika-pred-vezenim-hrozi-mu-prisnejsi-trest

Soudce Havlín a dalších šest lidí míří za úplatky k soudu, aktualne.cz, 19/1/2015, aktualne.cz, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/soudce-havlin-a-dalsich-sest-lidi-miri-za-uplatky-k-soudu/r~ce32b8aa9fed11e4bdad0025900fea04/

Boj o Dbalého poznámky s korupcí. Chtěl vydat knihu, tvrdí svědkyně, lidovky.cz, 18/1/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/boj-o-dbaleho-poznamky-chtel-vydat-knihu-tvrdi-svedkyne-pja-/zpravy-domov.aspx?c=A150113_155319_ln_domov_ogo

Klaus: Boj s korupcí je nafouknutá bublina, která nás vrací před rok 1989, lidovky.cz, 17/1/2015, lidovky.cz, http://www.lidovky.cz/klaus-boj-s-korupci-je-nafouknuta-bublina-ohrozuje-nasi-svobodu-pwx-/zpravy-domov.aspx?c=A150117_125608_ln_domov_mct

Láska a pravda o korupci, tyden.cz, 15/1/2015, DAVID JAREŠ, http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/laska-a-pravda-o-korupci_330050.html#.VLfwtBCa-cY

Deník senátora, vaclavlaska.cz, 15/1/2015, vaclavlaska.cz, http://www.vaclavlaska.cz/calendar

Babiš: Hrdličku jsem s Kleslovou řešil stokrát, echo24.cz, 14/1/2015, Jan Kálal, http://echo24.cz/a/wCJgW/babis-hrdlicku-jsem-s-kleslovou-resil-stokrat

Zeman nebyl nikdy zkorumpovaný. Na rozdíl od Klause, říká Babiš, lidovky.cz, 14/1/2015, Ondřej Koutník, Martin Shabu, http://www.lidovky.cz/zeman-nebyl-nikdy-zkorumpovany-na-rozil-od-klause-rika-babis-p5d-/zpravy-domov.aspx?c=A150114_113449_ln_domov_ele

Šéf VZP se zapotil u výslechu. Kontakty s Rittigem? Nesmysl, tvrdil Kabátek, lidovky.cz, 13/1/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/kabatek-u-vyslechu-kontakty-s-rittigem-nesmysl-f5g-/zpravy-domov.aspx?c=A150112_170130_ln_domov_ogo

Kolegyně Ratha odmítla vinu, prý jen plnila pokyny, tyden.cz, 13/1/2015, ČTK, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-rath/kolegyne-ratha-odmitla-vinu-pry-jen-plnila-pokyny_329942.html#.VLUVwRCa-cY

Tajnosti, zvědavé milenky a korupce, ihned.cz, 13/1/2015, Daniel Anýž, http://archiv.ihned.cz/c1-63372320-tajnosti-zvedave-milenky-a-korupce

Cítím se nevinná, řekla před soudem Nečasová. Vypovídala dvě hodiny, lidovky.cz, 12/1/2015, ČTK, http://www.lidovky.cz/necasova-promluvi-kvuli-udajnemu-zneuziti-rozvedky-kauza-se-vraci-k-soudu-16o-/zpravy-domov.aspx?c=A150112_082406_ln_domov_sk

Odhalení kšeftů s bakalářkou. Napíšu ji, ale nepůjde to pod 40 tisíc, slíbil učitel, lidovky.cz, 12/1/2015, Šárka Kabátová, http://www.lidovky.cz/ksefty-s-bakalarkou-napisu-ji-ale-nepujde-to-pod-40-tisic-slibil-ucitel-12g-/zpravy-domov.aspx?c=A150110_122615_ln_domov_sk#utm_source=ceskapozice&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky

Kauza Oleo: policisté vyslechli utajeného svědka, bál se o rodinu, lidovky.cz, 11/1/2015, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/kauza-oleo-policiste-vyslechli-utajeneho-svedka-bal-se-o-rodinu-psx-/zpravy-domov.aspx?c=A150109_173337_ln_domov_ogo

Obžaloba na Nečasovou a Rittiga kvůli úniku zpráv BIS je hotová, novinky.cz, 9/1/2015, Radim Vaculík, http://www.novinky.cz/krimi/358279-obzaloba-na-necasovou-a-rittiga-kvuli-uniku-zprav-bis-je-hotova.html

Odvolejte se, píše Rath soudci. Padne po třech letech rozsudek?, lidovky.cz, 9/1/2015, Martin Müller, http://www.lidovky.cz/chysta-se-novy-soud-s-rathem-dockame-se-po-trech-letech-rozsudku-pwx-/zpravy-domov.aspx?c=A150108_122413_ln_domov_mmu

Soud s Nagyovou může pokračovat, ministr zbavil důstojníky mlčenlivosti, ihned.cz, 6/1/2015, ČTK, http://domaci.ihned.cz/c1-63340280-soud-s-nagyovou-muze-pokracovat-ministr-zbavil-dustojniky-mlcenlivosti

Kdo zkrotí policii, státní zástupce a nevládní organizace?, lidovky.cz, 3/1/2015, Václav Vlk, http://ceskapozice.lidovky.cz/kdo-zkroti-policii-statni-zastupce-a-nevladni-organizace-pz6-/tema.aspx?c=A141228_013435_pozice-tema_lube

Škoda JS popírá, že by ji vyšetřovala česká či švýcarská policie, idnes.cz, 2/1/2015, ČTK, http://plzen.idnes.cz/policie-skoda-js-uplatek-vysetrovani-dws-/plzen-zpravy.aspx?c=A150102_163419_plzen-zpravy_pp

Policie našla Janouškův diář: Začne kmotr v cele mluvit?, Lidovky.cz, 22/12/2014, , http://www.lidovky.cz/ln-policie-nasla-janouskuv-diar-d3s-/media.aspx?c=A141222_081542_ln-media_mct

Exposlanec Aubrecht chce k soudu, trvá na své nevině, Aktuálně.cz, 21/12/2014, Klang, Mikuláš, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/exposlanec-aubrecht-chce-k-soudu-trva-na-sve-nevine/r~4b7d53b6882311e4ab15002590604f2e/

Tomáš Pitr: Republiku si rozdělily tři party. Já nebyl v žádné., Lidovky.cz, 20/12/2014, http://www.lidovky.cz/tomas-pitr-republiku-si-rozdelily-tri-party-ja-nebyl-v-zadne-prt-/zpravy-domov.aspx?c=A141219_194341_ln_domov_sij

Zaorálek se musí Rittigovi omluvit za zlato, lupič nevadí, Lidovky.cz, 16/12/2014, ČTK, http://www.lidovky.cz/odvolaci-soud-projedna-spor-rittiga-s-ministrem-zaoralkem-paa-/zpravy-domov.aspx?c=A141216_072626_ln_domov_mmu

Jak vydělat pět miliard dolarů v úplatcích, Echo24.cz, 14/12/2014, Cílek, Václav, http://echo24.cz/a/ik2WK/jak-vydelat-pet-miliard-dolaru-v-uplatcich

Den, kdy zatkli Nagyovou a našli zlato, iHNED.cz, 12/12/2014, Šídlo, Jindřich, http://archiv.ihned.cz/c1-63248530-den-kdy-zatkli-nagyovou-a-nasli-zlato

Policie prohledala dům a kancelář exstarosty Mlejnského. Našla 29 milionů., Lidovky.cz, 12/12/2014, sva, http://www.lidovky.cz/policie-nasla-u-stihaneho-exstarosty-mlejnskeho-29-milionu-pa4-/zpravy-domov.aspx?c=A141212_082351_ln_domov_ele

Proč odsoudili Dbalého manželku? Tři čtvrtě milionu není na obživu, Lidovky.cz, 12/12/2014, Kedroň, Radek, http://www.lidovky.cz/proc-odsoudili-dbaleho-manzelku-tri-ctvrte-milionu-neni-na-obzivu-10c-/zpravy-domov.aspx?c=A141211_210042_ln_domov_mpr

Jak Blesk dělá kompro pro státní firmy, blog.Aktuálně.cz, 10/12/2014, Boudal, Jiří, http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-boudal.php?itemid=24317

Kauza exposlance Aubrechta končí. Údajný úplatek je promlčen, Aktuálně.cz, 9/12/2014, Klang, Mikuláš, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/kauza-aubrecht-konci-udajny-milionovy-uplatek-je-promlcen/r~66b721427f9b11e4a10c0025900fea04/

Konec Bémovské éry. ODS zrušila buňky v Praze 10 a 11 , Echo24.cz, 8/12/2014, Nachtmann, Filip, http://echo24.cz/a/iWVXY/konec-bemovske-ery-ods-zrusila-bunky-v-praze-10-a-11

Diář je jen návrh knížky, tvrdil Dbalého svědek. Pak raději přestal mluvit, Lidovky.cz, 8/12/2014, Golis, Ondřej, http://www.lidovky.cz/boj-o-klicoveho-svedka-dbalemu-jsem-zarizoval-smlouvu-na-knihu-tvrdi-1jj-/zpravy-domov.aspx?c=A141204_145557_ln_domov_ogo

Kauza Nagyová: Velká operace klapá naprázdno, Echo24.cz, 7/12/2014, Kaiser, Daniel, http://echo24.cz/a/iJmHG/kauza-nagyova-velka-operace-klapa-naprazdno

Nevládne korupce, spíš šlendrián, Echo24.cz, 5/12/2014, Holub, Petr, http://echo24.cz/a/wcnwh/nevladne-korupce-spis-slendrian

Karolína Peake zavzpomínala: Vše, o čem mluví Babiš, jsem prosadila už já. A pak vychválila prezidenta, Parlamentni listy.cz, 5/12/2014, Frantová, Libuše, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Karolina-Peake-zavzpominala-Vse-o-cem-mluvi-Babis-jsem-prosadila-uz-ja-A-pak-vychvalila-prezidenta-348686

Kauza Key Investments: Banánové republiky si aspoň na nic nehrají, Česká pozice.cz, 4/12/2014, Léko, István, http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-key-investments-bananove-republiky-si-aspon-na-nic-nehraji-phe-/forum.aspx?c=A141202_152108_pozice-forum_lube

Komu věřit – Bartákovi, nebo Cabanissovi? Echo24.cz, 4/12/2014, Kaiser, Daniel, http://echo24.cz/a/isZkJ/komu-verit---bartakovi-nebo-cabanissovi

David Rath promluvil o shromažďování peněz a moci, se kterým nelze přestat. A probral naši současnou politiku, Parlamentni listy.cz, 3/12/2014, Rychetský, Jan, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/David-Rath-promluvil-o-shromazdovani-penez-a-moci-se-kterym-nelze-prestat-A-probral-nasi-soucasnou-politiku-348068

Nová rána pro Dbalého. Státní zástupce se chystá prodat jeho tři auta, Lidovky.cz, 3/12/2014, Golis, Ondřej, http://www.lidovky.cz/nova-rana-pro-dbaleho-statni-zastupce-se-chysta-prodat-jeho-tri-auta-11w-/zpravy-domov.aspx?c=A141202_170848_ln_domov_ogo

Teď skákejte, bojovníci s korupcí, Echo24.cz, 1/12/2014, Holub, Petr, http://echo24.cz/a/idJSY/ted-skakejte-bojovnici-s-korupci

V kauze exžalobce Grygárka vyslechla policie klíčové svědky, Aktuálně.cz, 30/11/2014, Hrubeš, Karel, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-kauze-exzalobce-grygarka-vyslechla-policie-klicove-svedky/r~52e7ed72782011e49b26002590604f2e/

Hrdlička: Nemyslím si, že občané Prahy 10 chtějí změnu, Lidovky.cz, 28.11.2014, Rozšafná, Michaela, http://www.lidovky.cz/tomas-hrdlicka-byl-jsem-milackem-volicu-zakulisni-nitky-mi-nic-nerikaji-1nb-/zpravy-domov.aspx?c=A141128_151346_ln_domov_rof

Kleslová, Zoufalík… na změnu zapomeňte. Tady je Hrdličkovo, Echo24.cz, 27/11/2014, Nachtmann, Filip, http://echo24.cz/a/wjwaA/kleslova-zoufalik-na-zmenu-zapomente-tady-je-hrdlickovo

Kauza Key Investments: Další spojnice k miliardáři Savovovi, Česká pozice, 24/11/2014, Plhoň, Tomáš, http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-key-investments-dalsi-spojnice-k-miliardari-savovovi-pqn-/tema.aspx?c=A141121_135436_pozice-tema_lube

Vajíčka by prý měla létat hlavně na Klause. Korupce a klientelismus dnes nikoho nevzrušuje, povzdechl si aktivista a nový náměstek primátora Liberce, Parlamentni listy, 23/11/2014, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vajicka-by-pry-mela-letat-hlavne-na-Klause-Korupce-a-klientelismus-dnes-nikoho-nevzrusuje-povzdechl-si-aktivista-a-novy-namestek-primatora-Liberce-347042

Zametl šetření soláru? Vysoce postaveného policistu nepotrestali, Lidovky.cz, 20/11/2014, Golis, Ondřej, http://www.lidovky.cz/zametl-setreni-solaru-vysoce-postaveneho-policistu-nepotrestali-108-/zpravy-domov.aspx?c=A141118_151244_ln_domov_ogo

Novináři, korupčníci a zbabělci, blog.aktualne.cz, 19/11/2014, Bezděková, Iva, http://blog.aktualne.cz/blogy/iva-bezdekova.php?itemid=24154

Opencard: trestní oznámení míří na žalobkyni a na policii, Týden.cz, 18/11/2014, ČTK, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-opencard/opencard-trestni-oznameni-miri-na-zalobkyni-a-na-policii_324591.html#.VHdECBCa-cY

Kauza zmizelé nafty: německá firma žehlí průšvih, odstavila české manažery, Lidovky.cz, 30/10/2014, Michal Pavec, http://byznys.lidovky.cz/zmizela-nafta-nemci-zehli-prusvih-odstavili-ceske-manazery-p4x-/energetika.aspx?c=A141029_162823_energetika_pave

Policie navrhla obžalovat exposlance Aubrechta z korupce, iHned.cz, 30/10/2014, ČTK, http://domaci.ihned.cz/c1-63030380-policie-navrhla-obzalovat-exposlance-aubrechta-z-korupce

Nový šéf protikorupční policie: O kauzy si řekneme jako FB , Aktualne.cz, 27/10/2014, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/novy-reditel-protikorupcni-policie-chceme-si-kauzy-vybirat/r~b5b63e7c5d0911e4b0c4002590604f2e/

Prostě budeme vládnout s lidmi od kmotrů, kteří zdevastovali Prahu, Echo24.cz, 26/10/2014, Lenka Zlámalová, http://echo24.cz/a/i78xy/proste-budeme-vladnout-s-lidmi-od-kmotru-kteri-zdevastovali-prahu

První rozsudek v Homolce. Dbalého manželka má podmínku za výběr z konta, Lidovky.cz, 26/10/2014, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/prvni-rozsudek-v-kauze-homolka-dbaleho-manzelku-soud-potrestal-za-manipulaci-s-kontem-gl3-/zpravy-domov.aspx?c=A141024_113324_ln_domov_ogo

Víme, proč neplatí šest let vězení pro Drábkova náměstka, Aktualne.cz, 23/10/2014, Marek Pokorný, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/kauza-siska-drabek-soud/r~5e4269c25a0211e4b5c5002590604f2e/

Házíme přes okno kabát, rozdělujeme první moo, píše Dbalý o úplatku, Lidovky.cz, 7/10/2014, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/hazime-pres-okno-kabat-rozdelujeme-prvni-moo-pise-dbaly-o-uplatku-p9i-/zpravy-domov.aspx?c=A141006_160744_ln_domov_ogo

Závěje kokainu. Sněžím a jsem down, zapsal si exšéf Homolky Dbalý do diáře, Lidovky.cz, 6/10/2014, Ondřej Golis, http://www.lidovky.cz/cele-dopoledne-snezim-jsem-totalne-down-zapsal-si-dbaly-do-diare-pw2-/zpravy-domov.aspx?c=A141003_165005_ln_domov_ogo

Pochvala od Janouška měla být polibkem smrti, říká náměstek primátora Vávra, Lidovky.cz, 6/10/2014, Ondřej Koutník, http://www.lidovky.cz/pochvala-od-janouska-je-rafinovany-trik-fch-/zpravy-domov.aspx?c=A141005_151312_ln_domov_ele

Rittig: Policajti jen strkají mé právníky do cely a čekají, jestli nezměknou, Lidovky.cz, 4/10/2014, lidovky.cz, http://www.lidovky.cz/rittig-policajti-strkaji-me-pravniky-do-cely-a-cekaji-jestli-nezmeknou-1mk-/zpravy-domov.aspx?c=A141003_172552_ln_domov_ogo

Konec vyšetřování. Manželka exšéfa Homolky jde k soudu za manipulaci s kontem, Lidovky.cz, 2/10/2014, lidovky.cz, http://www.lidovky.cz/konec-vysetrovani-manzelka-exsefa-homolky-jde-k-soudu-za-manipulaci-s-kontem-1wm-/zpravy-domov.aspx?c=A141001_171728_ln_domov_rak
 
Od Engelse přes tepláky až ke státním miliardám, Aktualne.cz -Blogy, 2/10/2014, Ondřej Závodský, http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-zavodsky.php?itemid=23813

Marvanová 25 let po revoluci: Cítím bezmoc, když lidé, kterým ukradli celoživotní úspory, nic nedostanou. Klausovi jsme kdysi navrhovali…, Parlamentnilisty.cz, 1/10/2014, parlamentni listy, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Marvanova-25-let-po-revoluci-Citim-bezmoc-kdyz-lide-kterym-ukradli-celozivotni-uspory-nic-nedostanou-Klausovi-jsme-kdysi-navrhovali-337302

Novinářka Petra Procházková byla v Oděse, místě nedávného masakru. A mluvila s lidmi, ParlamentniListy.cz, 29/7/2014, dkr, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Novinarka-Petra-Prochazkova-byla-v-Odese-miste-nedavneho-masakru-A-mluvila-s-lidmi-328721

Kauza Oleo Chemical. Byl jsem otrokem mafie, koupili si mě, promluvil podnikatel, Lidovky.cz, 28/7/2014, Koutník, Ondřej, http://www.lidovky.cz/byl-jsem-otrokem-mafie-koupili-si-me-rekl-podnikatel-ktery-se-zapletl-s-podsvetim-ggz-/zpravy-domov.aspx?c=A140726_201458_ln_domov_sk

Vyhozené miliardy, okrádání státu, Vít Bárta a ti další. Mnohokrát ji vyhodili, ona se nevzdává. A vykládá, jak to prý chodí se státními penězi, ParlamentniListy.cz, 24/7/2014, Hechtová, Alena, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vyhozene-miliardy-okradani-statu-Vit-Barta-a-ti-dalsi-Mnohokrat-ji-vyhodili-ona-se-nevzdava-A-vyklada-jak-to-pry-chodi-se-statnimi-penezi-328014

Ke korupci v Česku, iHned.cz, 21/7/2014, Mazák, Jaromír, http://mazak.blog.ihned.cz/c1-62539190-ke-korupci-v-cesku

 

Dost, řekl si slovenský magnát a založil protikorupční fond, Aktuálně.cz, 11/7/2014, ČTK, http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/dost-rekl-si-slovensky-magnat-a-zalozil-protikorupcni-fond/r~545e99c4090511e4ba9c0025900fea04/

Janoušek nabídl úplatek, řekl svědek. Policie věc odložila, Aktuálně.cz, 6/7/2014, Nohl, Radek, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/janousek-nabidl-uplatek-rekl-svedek-policie-vec-odlozila/r~1bcd30ccfc4c11e3aac80025900fea04/

Vojtěch Cepl: Boj s korupcí? Ještě jsme nezačali, nazory.aktualne.cz, 1/7/2014, Leschtina, Jiří, http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/vojtech-cepl-boj-s-korupci-jeste-jsme-nezacali/r~b2a617a0003611e4ba9c0025900fea04/

Už čelíme nejen korupci, ale i pokusům o její rehabilitaci, Aktualne.blog, 20.6.2014, Frič, Pavol, http://nazory.aktualne.cz/komentare/uz-celime-nejen-korupci-ale-i-pokusum-o-jeji-rehabilitaci/r~e28566ecf85211e3b7ed0025900fea04/

Opencard: Kmotři a politici v pohodě. Systém je shnilý, Aktuálně.cz, 25/02/2014, Fendrych, Martin,  http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=802215

Tři roky za přijetí úplatku. Soud potrestal úřednici za vynášení informací, Lidovky, 19.6.2014, Pálková, Šárka, http://www.lidovky.cz/tri-roky-za-prijeti-uplatku-urednici-ministerstva-soud-potrestal-v-kauze-kolem-novaka-g5c-/zpravy-domov.aspx?c=A140618_115624_ln_domov_spa

Korupce podle milionářů a plebsu, iHNED, 19.6.2014, Klimeš, David, http://klimes.blog.ihned.cz/c1-62383520-korupce-podle-milionaru-a-plebsu

Když chceš bojovat s mafií, musíš do ní vstoupit – rozhovor s Leo Steinerem, Aktualne.blog, 18.6.2014, Leschtina, Jiří, http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/kdyz-chces-bojovat-s-mafii-musis-do-ni-vstoupit/r~11eb672ef56a11e39254002590604f2e/

K nám Rusko své poměry vyvážet nemusí, Respekt.cz, 23/5/2014, Macháček, Jan, http://respekt.ihned.cz/audit-jana-machacka/c1-62232730-k-nam-rusko-sve-pomery-vyvazet-nemusi

Grygárek to zařídí, tři dny na „uklízení“ a miliónové odměny, znělo v odposlechu, novinky.cz, 18/5/2014, Troníček, Jakub, http://www.novinky.cz/krimi/336614-grygarek-to-zaridi-tri-dny-na-uklizeni-a-milionove-odmeny-znelo-v-odposlechu.html

Historie velkých protikorupčních tažení, ihned.cz, 16/5/2014, Šídlo, Jindřich, http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-62195560-historie-velkych-protikorupcnich-tazeni

Byli jsme v důkazní nouzi, řekl soudce a zprostil exministra Bartáka obžaloby z korupce, ihned.cz, 14/5/2014, pek, rn/, ČTK, http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62180180-byli-jsme-v-dukazni-nouzi-rekl-soudce-a-zprostil-exministra-bartaka-obzaloby-z-korupce

Nemusel bys plácat takové nesmysly, vzkázal Rittig Babišovi, Novinky.cz, 3/4/2014, tin, jt, http://www.novinky.cz/domaci/332421-nemusel-bys-placat-takove-nesmysly-vzkazal-rittig-babisovi.html

Babiš byl nepozorný, jeho omyl vzbudil pochyby o férovosti hlasování, Novinky.cz, 1/4/2014, Adamičková Naďa, Königová Marie, http://www.novinky.cz/domaci/332094-babis-byl-nepozorny-jeho-omyl-vzbudil-pochyby-o-ferovosti-hlasovani.html

Rusko ztrácí vliv i pověst energetické velmoci, říká ekonom Vaňous, iDnes.cz, 26/3/2014, Matyáš, Josef, http://ekonomika.idnes.cz/rozhovor-s-ekonomem-janem-vanousem-d6m-/ekonomika.aspx?c=A140325_144426_ekonomika_fih

Rekonstrukce státu už rok "čistí" Česko od korupce. Nadšení politiků ochladlo, iHned, 12/3/2014, Smlsal Matěj, http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-61830980-prvni-narozeniny-rekonstrukce-statu-pomohla-politikum-vyhrat-volby-ted-ji-odstrkuji

Blog: Zeman a jeho pseudokmotři, Aktuálně.cz, 4/3/2014, Hvížďala Karel, http://nazory.aktualne.cz/komentare/blog-zeman-a-jeho-pseudokmotri/r~75efb862a39211e38d0c0025900fea04/

Definitivní verdikt Nejvyššího soudu: Bárta ani Škárka nebudou potrestaní za korupci, 24/01/2014,  http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61609610-vit-barta-jaroslav-skarka-nebudou-potrestani-v-korupcni-kauze

Detektiv odmítl úplatek 10 milionů. Žiju jinak, říká, 24/01/2014, Gazdík, Jan,  http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=800051

Proti čemu vlastně bojujeme? Korupce nebo spíše hospodářská kriminalita?, 23/01/2014 Soukenka, Petr,  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-soukenka.php?itemid=22097

Existuje ještě justiční mafie? 20/01/2014, Urban, Jan ,  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=22076

Lidi nechápou, myslej si, že budeš dělat za tenhle plat, divil se Rath , lidovky, 10/01/2014, Golis, Ondřej,  http://www.lidovky.cz/plat-hejtmana-totalne-propadova-zalezitost-jesteze-mame-ty-stezoval-si-rath-1wg-/zpravy-domov.aspx?c=A140109_165156_ln_domov_ogo

Boj s korupcí je nesmysl, trefí nás to a smete, prohlásil Rath na nahrávce, Novinky, 08/01/2014, Koukal, Josef,  http://www.novinky.cz/krimi/323886-boj-s-korupci-je-nesmysl-trefi-nas-to-a-smete-prohlasil-rath-na-nahravce.html

Boj proti korupci? Funguje do doby, než někoho zavřou , vyprávěl Rath, lidovky, 08/01/2014, Golis, Ondřej,  http://www.lidovky.cz/boj-proti-korupci-funguje-do-doby-nez-nekoho-zavrou-vypravel-rath-1cb-/zpravy-domov.aspx?c=A140108_101106_ln_domov_ogo

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

  1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

  2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

  3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

  4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

  5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

     

Zobrazit více aktualit...