Recept 15: Hodnocení investic z pohledu veřejného zájmu

V demokratické společnosti budou techniky veřejné správy vycházející z přístupů řízení soukromých firem vždy pouze podpůrným prostředkem pro rozhodování politiků. Obecně však tyto techniky nutí politiky uvažovat více strategicky a dlouhodobě. Země, které vedou pomyslný globální žebříček ve využívání těchto technik, jako jsou například Nový Zéland či Velká Británie, patří mezi státy, kde se korupci daří v globálním srovnání nejméně.

Jak hodnotit veřejné investice na základě chytrých pravidel?

 • Než se rozhodne o realizaci projektu placeného z veřejných peněz, je třeba zjistit, kolik takový projekt bude stát a co občanům přinese, a to po celou dobu jeho očekávané existence.
 • Zvažovat u veřejných investic nejen náklady investice samotné, ale veškeré její náklady, tedy rovněž ty náklady, které budou vyplývat z jejího následného provozu a užívání. Pro zhodnocení celkové udržitelnosti investice lze použít nástroje běžně používané v podnikatelské praxi.
 • Od jisté finanční hranice stanovit politikům při realizaci jakékoli veřejné investice  povinnost předem prokázat, že s finančními prostředky vybranými od občanů ve formě daní bude nakládáno efektivně. Investice z veřejných prostředků by měly jít pouze na projekty, které mají pro občany prokazatelný užitek nebo růstový potenciál, jako je například zjevně chybějící infrastruktura.
 • Začít identifikací potřeb, tj. zjistit a přesně popsat, co je skutečným problémem. Identifikaci potřeb lze provést tak, a to zejména na místní úrovni, že se veřejná správa jednoduše občanů zeptá. V době internetu a moderních komunikačních technologií je to možné udělat snadno a víceméně zdarma.
 • Najít alternativní řešení. Je nejvhodnější postavit novou čtyřproudovou dálnici do centra nebo by bylo lepší opravit stávající silnici a vedle postavit cyklostezku?
 • Vyhodnotit varianty zejména z pohledu finanční zátěže a očekávaných přínosů pro občany a podnikatele.
 • Zavést standardizované hodnocení dopadů investičních projektů placených z veřejných peněz. Standardy by měly být stejné, ať je projekt hrazen z obecního rozpočtu či ze státních dotací. Měření nákladů a přínosů pro občany a podnikatele by mělo být sjednoceno tak, aby bylo možné říci, který projekt má smysl a který nikoli.
 • Porovnat alternativy a vybrat tu nejvhodnější pro dané místo a dobu.
 • Učinit celý proces by měl být transparentní tak, aby občané mohli politikům „koukat pod pokličku.“ Veškeré podklady a vyhodnocení projektů musí být zveřejněny na internetu tak, aby se občané před realizací investice mohli k záměru vyjádřit.

Aktuality

Stamiliony měly naučit úředníky efektivitě. Marně, vznikly jen návody, idnes.cz, 29/6/2015, ČTK, http://zpravy.idnes.cz/stat-utratil-230-milionu-korun-bez-viditelneho-efektu-pck-/domaci.aspx?c=A150629_090740_domaci_aho#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

Bazén, odpadkový koš, teď lavička. Absurdní proměny betonových květináčů, lidovky.cz, 29/6/2015, lidovky, http://www.lidovky.cz/bazen-drzak-na-reklamu-odpadkovy-kos-ted-lavicka-tak-jde-cas-s-betonovymi-kvetinaci-g27-/zpravy-domov.aspx?c=A150617_141254_ln_domov_sk

Praha 10 ustoupila od kontroverzní výstavby nové radnice. Měla  stát 775 milionů, lidovky.cz, 22/6/2015, ČTK, http://www.lidovky.cz/praha-10-ustoupila-od-kontroverzni-vystavby-nove-radnice-za-775-milionu-1e1-/zpravy-domov.aspx?c=A150622_162017_ln_domov_gib

Aplikovaný výzkum na hlavu, Aktualne.cz, 20/6/2015, Daniel Münich,http://blog.aktualne.cz/blogy/daniel-munich.php?itemid=25448

Místo naučné stezky altán či rozhledna. Češi špatně čerpají dotace, zjistili kontroloři, Lidovky.cz, 15/6/2015, ČTK, http://www.lidovky.cz/misto-naucne-stezky-altan-ci-rozhledna-aneb-jak-cesi-cerpaji-dotace-1dj-/zpravy-domov.aspx?c=A150615_085536_ln_domov_ELE

Zobrazit více aktualit

 

Otázky a odpovědi o hodnocení investic z pohledu veřejného zájmu


Je možné nějak změřit, zda stát efektivně a nekorupčně investuje?

Odpověď: Přestože se státy pohybují ve finančním prostředí a musí tedy fungovat v rámci finančních omezení (o krizi veřejných rozpočtů se píše nemálo),...

Další otázky a odpovědi

Chcete vědět více o hodnocení investic z pohledu veřejného zájmu?

Techniky behaviorální a experimentální ekonomie. Ve vyspělých zemích se v poslední době ve veřejném sektoru začínají využívat techniky behaviorální a experimentální ekonomie. Stejně jako privátní firma napřed ověří úspěšnost nově vyvinutého produktu, před tím než od základu přebuduje celou svou prodejní síť, ukazuje se, že může být přínosné napřed pilotně otestovat i zvažovanou intervenci ze strany státu a následně ji přenastavit tak, aby skutečně plnila svůj zamýšlený účel (škoda, že takto nepřemýšleli např. autoři s-karet). V budoucnu se dá předpokládat, že při tvorbě politiky budou více a více využívána a analyzována již existují data a budeme svědky veřejné politiky založené na „velkých datech“ (Big Data).

Nástroje řízení firem, které lze použít při řízení veřejné správy. Pro podporu řízení veřejných záležitostí byla vyvinuta řada metod, které vycházejí z přístupů řízení v soukromém sektoru, a které jsou v současnosti v nějaké formě využívány v mnoha vyspělých zemí. Inspirace ze soukromého sektoru pochází zejména oblasti tzv. managementu výkonosti (performance management). Před časem i manažeři v soukromém sektoru pochopili, že ex post finanční úspěšnost jejich firmy (zejména zisk na konci účetního období) stojí a padá s faktory, které je třeba sledovat ex ante. Zejména se jedná o vztahy se zákazníky, kvalitu a spokojenost zaměstnanců a vnitřní procesy ve společnosti. Pro všechny tyto oblasti byly tedy vyvinuty metriky pro jejich měření a sledování. Stejně tak se v řadě vyspělých zemí začal měřit výkon veřejných služeb, např. město Baltimore má nastaveno, že díra v silnici musí být opravena do 48 hodin od jejího nahlášení.

Hodnocení veřejných investic. Veřejný sektor se inspiroval v metodách, které pomáhají manažerům zvolit nejlepší způsob investování v rámci podniku (mám pořídit nový stroj na výrobu zmrzlin, nebo stroj na výrobu šlehačky). Vznikla tak technika, která srovnává hodnotu přínosů a souvisejících nákladů nezbytných pro jejich dosažení. Ve své jednoduché formě tak tato technika porovnává pouze finanční náklady a přínosy, např. finanční náklady vybudování nové komunikace versus celospolečenský finanční přínos vyplývající z lepší dopravní dostupnosti. Sofistikovanější varianta této metody pak dokáže zohlednit i dopady na životní prostředí a sociální užitky i náklady.

Hodnocení nákladů vlastnictví a provozu po celkovou dobu životnosti investice.  Tento způsob hodnocení se nezabývá pouze jednorázovým nákladem na danou investici, ale zohledňuje i tzv. náklady vlastnictví a provozu po celou uvažovanou dobu životnosti. Proti těmto celkovým nákladům pak staví přínosy, opět po celou dobu předpokládané doby životnosti. Jakékoliv utracení veřejných peněz je tak analyzováno v celém životním cyklu dané investice. Vždy jsou navíc zvažovány dopady na různé skupiny obyvatel, ale i podniků zvlášť. V neposlední řadě náklady či přínosy, které není možné kvantifikovat, musí být alespoň explicitně pojmenovány. Z obdobných východisek vychází i hodnocení dopadů nově zamýšlené legislativy, které bývá zpracováváno jako hlavní podklad pro rozhodnutí ministrů.

Význam transparentnosti při hodnocení efektivity veřejných investic. Čím bude rozhodování o veřejných investicích transparentnější, tím je pravděpodobnější, že občané nenechají politiky utrácet veřejné peníze na zbytečné či nesmyslné korupční projekty. Zveřejnění umožní občanům porovnat výsledný efekt investice, například návštěvnost akvaparku či životnost nového povrchu vozovky, s tím, co politici tvrdili před tím, než peníze občanů utratili. Tak se ukáže, který politik rozhoduje v zájmu občanů a který je ve vleku korupční mašinérie.

< Předchozí recept Následující recept >

DiskuzeSouvisející

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

 1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

 2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

 3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

 4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

 5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

   

Zobrazit více aktualit...