Recept 12: Avizování korupce (whistleblowing)

Není-li veřejná správa schopna odhalit korupci ve svých řadách standardními prostředky, je nutné motivovat účastníky či svědky korupčního jednání, aby je odhalili oni. V USA, v Británii a i v jiných zemí západní Evropy se avizování (whistleblowing) osvědčilo jako velmi účinný nástroj a v posledních letech se stalo hlavním způsobem odhalování hospodářských kartelů. Pravidla o ochraně avizovatelů (whistleblowerů) by se mohla stát stejně účinným nástrojem i v oblasti potírání korupce.

Co by měla obsahovat chytrá pravidla o avizování korupce?

Ochrana avizovatele v zaměstnání

 • Zaměstnanec veřejné správy oznámí Veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) podezření na nezákonné jednání veřejného úřadu či na korupci týkající se tohoto úřadu.
 • Veřejný ochránce práv posoudí oprávněnost takového oznámení. Shledá-li ombudsman, že v oznámení jsou uvedeny skutečnosti, které nasvědčují, že došlo k nezákonnému jednání veřejné správy nebo ke korupci, bude považovat oznámení za oprávněné.
 • Na základě pozitivního rozhodnutí ombudsmana je veřejnému zaměstnanci přiznána ochrana před propuštěním, a to zpětně k okamžiku podání oznámení.
 • Než skončí šetření oznámeného nezákonného jednání veřejné správy či korupce ve veřejném úřadu, nemůže být avizovatel takového jednání či korupce do ukončení šetření propuštěn ze zaměstnání.

Fyzická ochrana avizovatele

 • Shledá-li veřejný ochránce práv, že oznámení avizovatele obsahuje skutečnosti nasvědčující, že došlo ke spáchání trestného činu, zejména některého „korupčního“ trestného činu, tedy že je oprávněné, postoupí oznámení avizovatele policii.
 • Požádá-li o to avizovatel, přizná veřejný ochránce práv v případech podezření z korupčního jednání avizovateli anonymitu (tj. režim ochrany svědka) a o stejnou ochranu požádá jménem avizovatele policii.
 • Policie přizná v oprávněných případech avizovateli fyzickou ochranu a/nebo režim ochrany svědka.

Mediální ochrana avizovatele

 • Na základě pozitivního rozhodnutí ombudsmana může avizovatel získat od okamžiku podání oznámení mediální ochranu, jaká náleží pachateli trestného činu v trestním řízení, pokud o to avizovatel požádá.
 • Je-li avizovateli přiznána mediální ochrana, nesmí ombudsman ani policie zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby avizovatele, zejména pak sdělovacím prostředkům atd.

Právo na náhradu škody a přiměřené zadostiučinění v penězích, pokud stát avizovateli neposkytne ochranu

 • Shledá-li ombudsman a policie oznámení avizovatele o korupci jako oprávněné, přebírá stát odpovědnost za zajištění fyzické a mediální ochrany avizovatele.
 • Nezajistí-li stát avizovateli dostatečnou fyzickou a mediální ochranu, má stát povinnost nahradit avizovateli materiální a/nemateriální škodu, která mu vznikla, stejně jako má avizovatel právo na přiměřené zadostiučinění v penězích.

Aktuality

Lex energeticus: Zásah energetických a poradenských společností, ceskapozice.cz, 20/4/2015, Vratislav Ludvík, http://ceskapozice.lidovky.cz/lex-energeticus-zasah-energetickych-a-poradenskych-spolecnosti-p8h-/tema.aspx?c=A150419_221843_pozice-tema_lube#utm_source=sph.lidovky&utm_medium=text&utm_campaign=ceska-pozice

Vláda schválila návrh novely trestního řádu a trestního zákoníku, Ceska-justice.cz, 9/4/2015, ČTK, http://www.ceska-justice.cz/2015/04/vlada-schvalila-navrh-novely-trestniho-radu-a-trestniho-zakoniku/

Přiznej korupci, dostaneš podmínku, ukázal proces s Rathem, Aktualne.cz, 9/4/2015, Marek Pokorný, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/priznej-se-muzes-dostat-i-podminku-ukazal-proces-s-rathem/r~e034c0c4de0011e4a788002590604f2e/

Salačová pomohla dostat ostatní do vězení, sama vyvázla s podmínkou a pokutou, Novinky.cz, 7/4/2015, novinky, ČTK, http://www.novinky.cz/krimi/366347-salacova-pomohla-dostat-ostatni-do-vezeni-sama-vyvazla-s-podminkou-a-pokutou.html

Odsouzený svědek Chytil podal v kauze Opencard dovolání, Aktualně.cz, 26/3/2015, ČTK,http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/byvaly-urednik-chytil-podal-v-kauze-opencard-dovolani-k-ns/r~8f8f08eed39911e4a788002590604f2e/

Zobrazit více aktualit

 

Otázky a odpovědi o ochraně avizovatelů korupce (whistleblowerů)

Existují důkazy, že by ochrana avizovatelů nekalých jednání měla pozitivní účinky?

Zavedení odměňování za avizování kartelů se v oblasti hospodářské soutěže velmi osvědčila. Má-li osoba jistotu, že když nahlásí kartel, kterého se zúčastnila, tak za odměnu unikne trestu, motivuje ji to, aby ekonomické škodlivé kartely nahlašovala. Je-li odměňování účinné v oblasti kartelů, proč by nebylo účinné v oblasti korupce?

Další otázky a odpovědi

Chcete vědět více o ochraně avizovatelů korupce (whistleblowerů)?

Případy známých avizovatelů korupce (whistleblowerů)[i]

Libor Michálek. Libor Michálek ohlásil v prosinci roku 2010 korupci na Státním fondu životního prostředí, kde byl ředitelem od srpna téhož roku. Jednalo se o výběr poradenských služeb, manipulaci veřejných zakázek týkající se výstavby čističky odpadních vod a rovněž v účelovém uložení prostředků fondu výměnou za sponzoring politické strany. Libor Michálek se rozhodl pořídit důkazné nahrávky, a to rozhovor s poradcem ministra Pavla Drobila  Martinem Knetigem a rovněž následný rozhovor se samotným ministrem. V prosinci 2010 tyto a další materiály doručil policii a obě nejdůležitější nahrávky předal médiím. V říjnu 2012 byl zvolen senátorem.

Ondřej ZávodskýOndřej Závodský se stal v červenci 2005 vedoucím právního oddělení v Zařízení služeb ministerstva vnitra. Poté, co opakovaně upozorňoval na různé podezřelé smlouvy, byl v září 2010 přeložen na pozici řadového referenta. Po svém sesazení Ondřej Závodský zaslal důkazné materiály tehdejšímu ministru vnitra Radku Johnovi, odpovědi se ale nedočkal. Neuspěl ani na policii. Aktivity nevidomého právníka Ondřeje Závodského nakonec velmi přispěly k rozhodnutí provést hloubkový audit na ministerstvu vnitra. Ten prokázal řadu chyb a nesrovnalostí při zadávání veřejných zakázek: neustále byl oslovován stejný okruh dodavatelů, někteří z nich poskytovali produkty, které neměly nic společného s předmětem jejich činnosti, a navíc byly účtovány za vyšší ceny, než uváděla smlouva, docházelo ke konfliktu zájmů atd. Na základě auditu bylo podáno několik trestních oznámení. Mezitím mu začalo období strachu a nejistoty: dostával různé, někdy velmi nevybíravé anonymy, které vyhrožovaly nejen jemu, ale i jeho rodině. Mnoho času věnoval právní obraně.

Jakub KlouzalJakub Klouzal nastoupil do pozice ředitele odboru centrálních systémů a technologií na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v roce 2008. Již krátce po svém nástupu zjistil, že v uvedené instituci nefungují standardní procesy v oblasti veřejných zakázek. Dokumentace k veřejným zakázkám byla neúplná nebo nebyla dohledatelná, výběrová řízení probíhala za podivných okolností. Většina z pracovníků ministerstva zahraničí mu doporučovala, aby informace nepředával dalším nadřízeným a nechal si je pro sebe. Poté, co byli informováni o nejasnostech při dalších veřejných zakázkách, bylo mu doporučeno, aby vše oznámil na policii. Zjistil rovněž, že někteří lidé, kterým informace předal, se přímo podíleli na jím jmenovaných ekonomických machinacích u veřejných zakázek. Vzhledem k nečinnosti výše uvedených osob se rozhodl Jakub Klouzal informovat přímo tehdejšího ministra Kohouta a poté ministra Karla Schwarzenberga. Jakubu Klouzalovi, který byl v té době stále zaměstnancem ministerstva, bylo vyhrožováno fyzickou likvidací a byl na něj vyvíjen psychický nátlak. Byl donucen na svou funkci rezignovat. Následně mu byla nabídnuta neadekvátní pozice z hlediska jeho odbornosti a dostal výpověď.

Renata HorákováRenata Horáková nastoupila na znojemskou radnici v červnu 2007 na pozici vedoucí majetkového odboru. Pod nevybíravým tlakem svého přímého nadřízeného tajemníka městského úřadu Vladimíra Krejčíře se ocitla poté, co odmítla podepsat pro město mimořádně nevýhodné transakce. Ze strany starosty města Petra Nezvedy se jí dostalo – namísto zastání – ponížení. V únoru 2010 byla během své dovolené na starostův návrh bez udání důvodu odvolána z funkce. Ta se ovšem ještě jako vedoucí majetkového odboru obrátila na protikorupční policii a následně podala na Vladimíra Krejčíře trestní oznámení. V září 2010 byl Krejčíř zatčen a strávil dva měsíce ve vazbě. Po propuštění z vazby pokračoval Vladimír Krejčíř v pletichách proti Renatě Horákové pracující již několik měsíců v archivu na odboru výstavby. Dne 30. září 2011 byla z úřadu propuštěna pro nadbytečnost. Od té doby je nezaměstnaná. Vladimír Krejčíř byl obviněn a čeká na soud. Spolu s ním bylo obviněno dalších sedm osob.

Věra Ježková. Věra Ježková upozornila na hrozbu zmaření investic polostátního podniku ČEZ, respektive na jeho záměr obnovy bloků v elektrárně Prunéřov v hodnotě 25 miliard Kč. Tato investice by byla pro ČEZ ztrátová v řádu mnoha miliard Kč. Veřejná zakázka na modernizaci elektrárny Prunéřov byla mimo jiné přidělena také společnosti Škoda Power a to v době, kdy ředitelem společnosti ČEZ byl Martin Roman. Existují indicie, že za hlavním dodavatelem Škoda Power stojí právě Martin Roman. Věra Ježková díky svým odvážným aktivitám musela čelit silným lobbistickým tlakům, nepříjemným anonymním vzkazům a smyšleným stížnostem, které měly vést ke ztrátě jejího zaměstnání na Státním fondu životního prostředí České republiky. V roce 1998 byla z „organizačních důvodů“ ze Severočeských dolů propuštěna. Opakovaně na ni byl vyvíjen nátlak s tím, aby se případnou zmařenou investicí elektrárny Prunéřov již nezabývala. I přes tyto okolnosti se Věra Ježková nikdy nenechala odradit a na všechny podvody upozorňuje do dnešního dne, ačkoliv čelí mnohým nepříjemnostem a dehonestaci své osoby, včetně hrozby ztráty zaměstnání.

Martin KonečnýPolicistka Radka Kadlecová byla odsouzena za přijímání úplatků od cizinců žádajících pobyt v Česku. Radka Kadlecová v rámci svého vyšetření sdělila Martinu Konečnému, bývalému primáři psychiatrického oddělení Nemocnice v Ostrově, že „pro ni byla zakoupena milost a byl zaplacen několikamilionový úplatek prezidentovi a jeho poradcům“. Martin Konečný splnil povinnost, kterou mu ukládá trestní zákoník, a obrátil se na protikorupční policii. Odvetné kroky na sebe nenechaly dlouho čekat. V zaměstnání mu bylo naznačeno, že „jeho setrvání ve funkci je spojené s riziky pro oddělení a nemocnici“. Nebylo mu však sděleno, o jaká konkrétní rizika se jedná. Postupně byl donucen vzdát se svého místa primáře a podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru. Je nezbytné podotknout, že MUDr. Martin Konečný respektoval zákony této země a splnil povinnost uloženou zákonem. Nakonec přišel o práci a dostal se i do těžkých finančních problémů.


[i] Nadační fond proti korupci: http://www.nfpk.cz/oznamovatele

 

 

< Předchozí recept Následující recept >

DiskuzeSouvisející

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

 1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

 2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

 3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

 4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

 5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

   

Zobrazit více aktualit...